Δάφνη Καϊτελίδου

Βιογραφία

Η Δάφνη Καϊτελίδου είναι λέκτορας στο αντικείμενο της νοσηλευτικής διοίκησης και αξιολόγησης της τεχνολογίας υπέρ της υγείας στο τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1996 είναι επιστημονική συνεργάτις στο Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 35 διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Το διάστημα 2004-2006 δίδαξε στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως μέλος του ΣΕΠ, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Διοίκηση Μονάδων Υγείας", ενώ από το 2006 είναι μέλος ΣΕΠ στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης διδάσκει στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής (συντονιστικό τμήμα), στην ειδίκευση "Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας". Τα πεδία δραστηριότητάς της συνίσταται κυρίως στην αξιολόγηση και διαχείριση τεχνολογίας υγείας, στην κοινωνικο-οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών υγείας, στη αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας και στην οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Από το 2002 είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας στον ΟΟΣΑ.