Σοφία Ιακωβίδου

Βιογραφία

Φωτογραφία Σοφία Ιακωβίδου Η Σοφία Ιακωβίδου διδάσκει στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.