Αθανασία Γλυκοφρύδη - Λεοντσίνη

Βιογραφία

Καθηγήτρια Νεότερης Ευρωπαϊκής και Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.