Νικόλαος Α. Γιαννακόπουλος

Βιογραφία

Ο Νικόλαος Γιαννακόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Απασχόληση:
οικονομολόγος