Βασίλης Ν. Γιαννακόπουλος

Βιογραφία

Φωτογραφία Βασίλης Ν. Γιαννακόπουλος Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1953. Δραστηριοποιήθηκε στο εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων διατηρώντας το πατρικό κατάστημα. Παράλληλα χρονογραφεί σε τοπική εφημερίδα.