Ευίτα Φωτεινέα

Βιογραφία

Η Σταυρούλα (Ευίτα) Φωτεινέα απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού αποφοιτώντας το 1992 από τον τομέα Πληροφορικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το 1999 της απενεμήθη από το ίδιο τμήμα ο τίτλος της Διδάκτορος στην Πληροφορική. Από το 1992 συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), ενώ από το 1999 κατέχει θέση Ερευνήτριας. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια και σύμβουλος σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα της επιστήμης και της τεχνολογίας της Πληροφορικής. Παράλληλα, έχει σημαντική διδακτική εμπειρία σε θέματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων στο τμήμα ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τεχνογλωσσία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ως εισηγήτρια σε σεμινάρια Υπολογιστών και Πληροφορικής. Από το 1993 έχει συνεργαστεί ως επιμορφώτρια σε πολλούς φορείς, όπως το ΕΛΚΕΠΑ, το ΕΜΠ, το ΕΚΔΔ (ΙΔΕ), ενώ ανήκει στους καταλόγους των πιστοποιημένων επιμορφωτών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ) για θέματα Πληροφορικής στο πλαίσιο της επιμόρφωσης εκπαιδευτών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.