Νικόλαος Χ. Φέτσης

Βιογραφία

Ο Νικόλαος Χρ. Φέτσης είναι Πτυχιούχος της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ) με ειδικότητα Μηχανολόγου. Από το 1996 εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Είναι συγγραφέας του βιβλίου "Εγκαταστάσεις Θέρμανσης", Εκδόσεις Κλειδάριθμος.