Ιωάννης Χ. Ερμόπουλος

Βιογραφία

Ο Ιωάννης Ερμόπουλος είναι καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.