Ρόμπι Εκσιέλ

Βιογραφία

Ο Ρόμπι Εκσιέλ είναι κριτικός κινηματογράφου στο "Έθνος".