Γεώργιος Δούνιας

Βιογραφία

Φωτογραφία Γεώργιος Δούνιας Ο Γιώργος Δούνιας είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του ίδιου τμήματος (1995). Από το 1999 είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χίος, 1999) όπου και διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης. Είναι κύριος συγγραφέας ή συνεργάτης σε δεκάδες ερευνητικές εργασίες διεθνών εκδόσεων (βιβλίων), διεθνών συνεδρίων ή άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής ή τεχνικός υπεύθυνος σε περίπου 15 ελληνικά και διεθνή χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα μεταξύ 1991-2001. Έχει διατελέσει αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων μεταξύ 1997-2001 για λογαριασμό της Δ/νσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ειδικός σε θέματα Νέων Πληροφορικών Τεχνολογιών σε προβλήματα Οργάνωσης και Διοίκησης. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην συν-διοργάνωση σημαντικών διεθνών συνεδρίων στον Ελλαδικό χώρο, και έχει διατελέσει Πρόεδρος σε ένα από αυτά. Είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων. Τέλος, από τον Μάρτιο του 2002 έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Εφαρμογών Νοημόνων Συστημάτων Στήριξης Αποφάσεων στην Υγεία και την Ιατρική Φροντίδα (Human Medical & Healthcare Committee) για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο EUNITE (European Network of Excellence on Intelligent Technologies for Smart Adaptive Systems).