Τηλέμαχος Δούκογλου

Βιογραφία

Ο Τηλέμαχος Δούκογλου είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ.

Βιβλία του συγγραφέα