Ευαγγελία Β. Δημαράκη

Βιογραφία

Η Ευαγγελία Δημαράκη έχει πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της σπουδές στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία στο Teachers College, Columbia University της Νέας Υόρκης. Από το 2002 διδάσκει στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγίου μαθήματα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού Πολυμέσων και Εκπαιδευτικών Εφαρμογών για Μουσεία με χρήση Πολυμέσων.