Αθανάσιος Π. Βοζίκης

Βιογραφία

Φωτογραφία Αθανάσιος Π. Βοζίκης Ο Αθανάσιος Βοζίκης είναι λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ειδίκευση στα οικονομικά της υγείας και τα πληροφοριακά συστήματα. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M. Sc.) του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πληροφορική της Υγείας (Health Informatics) και πτυχιούχος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει μέλος επιτροπών εμπειρογνωμόνων ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής, ανασχεδιασμού διαδικασιών, επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού του τομέα υγείας σε έργα δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Έχει επίσης διατελέσει μέλος ερευνητικών ομάδων σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εγχώρια projects. Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών και στο Τ.Ε.Ι. Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και μονογραφιών σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.