Αριάδνη Βοζάνη

Βιογραφία

Αρχιτέκτων μηχανικός, λέκτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π. Είναι διπλωματούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής Ε.Μ.Π. (1993) και ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της (M. Arch., Barlett UCL) και ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα "Η έννοια του χώρου ως αναπαράσταση: Χώρος και λόγος στην αρχαία τραγωδία" (Ph. D., Architectural Association School of Architecture, History and Theory Department). Έχει διδάξει αυτοδύναμα θεωρία στη σχολή Architecture, History and Theory Department). Έχει διδάξει αυτοδύναμα θεωρία στη σχολή Architectural Association School of Architecture (1997-1998) και θεωρία και αρχιτεκτονική σύνθεση στις σχολές Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης (2004-2005) και Ε.Μ.Π. (2000-2002). Από το 2007 διδάσκει ως μέλος Δ.Ε.Π. στο Ε.Μ.Π. με γνωστικό αντικείμενο "Θεωρητική διερεύνηση και σχεδιασμός Δημόσιων, Ιδιωτικών χώρων και αντικειμένων" και συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π. σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των χώρων του Μεγάρου της Βουλής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σχετικά με ζητήματα που αφορούν στη θεωρία της αρχιτεκτονικής και το κτισμένο περιβάλλον και έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και εκθέσεις αρχιτεκτονικής. Από το 1998 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο και έχει βραβευθεί σε ελληνικούς και πανευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Email: avozani@central.ntua.gr