Νίκος Βέττας

Βιογραφία

Ο Νίκος Βέττας (Ph. D. University of Pensylvania, 1994) είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με θέματα Βιομηχανικής Οργάνωσης, Θεωρίας Παιγνίων, Μικροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής Ανταγωνισμού.