Βάγια Ντούσκα

Βιογραφία

Η Βάγια Ντούσκα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της αφορούν στην Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και η μεταπτυχιακή της διατριβή είναι προσανατολισμένη πάνω στην Μετασχηματιστική Ηγεσία. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ και το επιστημονικό ενδιαφέρον της διδακτορικής διατριβής της εστιάζει στην συμπερίληψη παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Διδάσκει και διδάσκεται τα τελευταία είκοσι οχτώ χρόνια υπηρετώντας ως μάχιμος εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και τα τελευταία χρόνια και ως στέλεχος το ελληνικό σχολείο.

Βιβλία του συγγραφέα