Αντώνης Αντωνίου

Βιογραφία

Ο Αντώνης Αντωνίου είναι ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Απασχόληση:
ιστορικός