Μανώλης Γ. Αλεξάκης

Βιογραφία

Ο Μανώλης Αλεξάκης είναι Κοινωνιολόγος και διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.