Ευγενία Αλεξάκη

Βιογραφία

Η δρ. Ευγενία Αλεξάκη είναι ιστορικός τέχνης.