Γιώργος Αγαπίου

Βιογραφία

Ο Γιώργος Αγαπίου είναι Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογιών του ΟΤΕ.

Βιβλία του συγγραφέα