Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Θέματα περιφερειακού σχεδιασμού και χωρικής ανάλυσης

Μέθοδοι, εργαλεία και συστήματα υποστήριξης

Συλλογικό έργο

Λαγός, Δημήτρης Γ.

Κάλλας, Γιάννης

31.80€ -10% 28.62€

[...] Όλες οι παραπάνω ιδιαιτερότητες καθιστούν την περιφερειακή ανάλυση αρκετά πολύπλοκη, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της να απαιτεί την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, τεχνολογικών και λοιπών εργαλείων, επαρκών και κατάλληλων περιφερειακών δεδομένων και ερευνητικών υποδομών διαχείρισης τους, παράλληλα βέβαια με την ανάπτυξη των θεωρητικών υποβάθρων.

Ο τόμος αυτός φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιφερειακών αναλύσεων, όπως αυτή παρουσιάστηκε παραπάνω, με την δημοσίευση άρθρων με οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και λοιπές επιστημονικές προσεγγίσεις, όπως απαιτεί η διεπιστημονικότητα της περιφερειακής επιστήμης. Οι συμβολές αποτελούν κυρίως εμπειρικές εφαρμογές ανάλυσης με τη χρήση τυπικών ή καινοτομικών μεθόδων και τεχνικών, προτάσεις νέων εργαλείων και τεχνολογικών μέσων ανάλυσης ως και ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών και συστημάτων υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και της τοπικής ανάπτυξης.

Επιχειρείται η διάκριση των άρθρων σε δύο επίπεδα που περιλαμβάνονται και στο τίτλο, δηλαδή στις Μεθόδους και τεχνικές χωρικής ανάλυσης και στα χρησιμοποιούμενα εργαλεία/συστήματα υποστήριξης, παρότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως είναι φυσικό, αυτά εμπλέκονται στο ίδιο άρθρο, λόγω του εμπειρικού χαρακτήρα των προσεγγίσεων. Το όριο κατάταξης ενός άρθρου στην μία ή στην άλλη κατηγορία, σ` αυτές τις περιπτώσεις, είναι η βαρύτητα που δίνεται στο άρθρο σε κάθε μια από αυτές.

Στα πλαίσια αυτά γίνεται, στη συνέχεια, η αναλυτική παρουσίαση των συμβολών του τόμου αυτού, που θα επικυρώσει, πιστεύουμε, τις ιδιότητες που του αποδώσαμε παραπάνω. [...]

(από το εισαγωγικό σημείωμα του επιμελητή)

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Λαγός, Δημήτρης Γ. (Συγγραφέας)

Ο Δρ. Δημήτρης Γ. Λαγός είναι καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και πρόεδρος στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Σχεδιασμός, Πολιτική και Διοίκηση Τουρισμού". Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης (Σ.Ε.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010-2014). Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων σχετικά με τον τουρισμό.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κάλλας, Γιάννης

Κάλλας, Γιάννης (Συγγραφέας)

Ο Γιάννης Κάλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι διευθυντής υποστήριξης ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Σπούδασε ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου το 1990. Ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη συνέχεια στον ιδιωτικό τομέα. Από το 1995 που ανέλαβε τη Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών ασχολείται με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών για την κοινωνική έρευνα ως υπεύθυνος σημαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με αυτό το αντικείμενο. Ένα από τα αποτελέσματα αυτών των έργων είναι και η Ελληνική Τράπεζα Κοινωνικών Δεδομένων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ρόντος, Κωνσταντίνος

Ρόντος, Κωνσταντίνος (Συγγραφέας)

Ο Κωνσταντίνος Ρόντος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1954. Σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Περιφερειακή Επιστήμη σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το οποίο απέκτησε το διδακτορικό δίπωλμα στη Δημογραφική Στατιστική. Στη συνέχεια έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές σε θέματα Στατιστικής και Οικονομετρίας στο London School of Economics and Political Science. Από το 1987 μέχρι σήμερα έχει διδάξει στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τμήμα Κοινωνιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1981 εργάζεται ως στατιστικός στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στην οποία σήμερα είναι διευθυντής. Τον Ιούλιο του 2004 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ναγόπουλος, Νίκος (Συγγραφέας)

Ο Νίκος Ναγόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην κοινωνιολογία και την κοινωνιογλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ. (Συγγραφέας)

Ο Αθανάσιος Δ. Παπαδασκαλόπουλος είναι καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάλυση του Παντείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική. Είναι μέλος του Δ.Σ. και Ερευνητής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει επικεντρώσει το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο στους τομείς του Περιφερειακού Προγραμματισμού, της Στρατηγικής της Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολιτικής για την Καινοτομία και την Τοπική Ανάπτυξη και των Ποσοτικών Μεθόδων της Περιφερειακής Ανάλυσης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Καραγάνης, Αναστάσιος (Συγγραφέας)

Ο Αναστάσιος Καραγάνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χωρικής Οικονομετρίας στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα της Οικονομετρίας, της Χωρικής Οικονομετρίας, της Αστικής Οικονομικής, της Κεφαλαιαγοράς και των Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χωρικής Οικονομετρίας, Στατιστικής, Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης, Βάσεων Δεδομένων, Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων, Αγορών Ακινήτων και Ανάλυσης Κινδύνων στο Τραπεζικό Σύστημα. Έχει εργαστεί στον Τραπεζικό Τομέα και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γουργιώτης, Ανέστης (Συγγραφέας)

Ο Ανέστης Γουργιώτης, Ειδικός Επιστήμονας Χωροταξίας στη Δ/νση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών (ΥΠΕΚΑ) από το 2000, σπούδασε χωροταξία στο πανεπιστήμιο Bordeaux στην Γαλλία, μετεκπαιδεύτηκε στην πολεοδομία λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο "DESS Urbanisme Operational" και εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Διετέλεσε κατά τα έτη 2002 έως και 2005 Εθνικός Εκπρόσωπος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες αποσπασμένος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. Στο Υ.Π.Ε.Κ.Α ασχολήθηκε, μεταξύ άλλων, με την εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ως Πρόεδρος της επιτροπής επίβλεψης) καθώς και με την εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης του Ορεινού Χώρου. Εκπροσώπησε το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στην Επιτροπή των Ανώτατων Λειτουργών Χωροταξίας της Comite Europeen des Ministres d΄ Amenagement du Territoire (CΕΜΑΤ), στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σήμερα ασχολείται με την προετοιμασία της 16ης Συνόδου των Υπουργών Χωροταξίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CΕΜΑΤ) καθώς και με γνωμοδοτήσεις σε θέματα χωροθέτησης υποδομών και επενδύσεων σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διδάσκει επίσης στα επιμορφωτικά προγράμματα του τομέα περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης. Έχει εργασθεί ως επιστημονικός σύμβουλος για την προετοιμασία και διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, ενώ κατά τα έτη 1995-1996 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Unesco, στο Παρίσι.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ζαβός, Αλέξανδρος (Συγγραφέας)

Ο Αλέξανδρος Ζαβός είναι γεννημένος το 1972 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου των Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με το μπάσκετ για πάνω από 25 έτη, αρχικά ως αθλητής (Πανιώνιος) και στη συνέχεια ως επαγγελματίας προπονητής (Δάφνη). Ομιλεί άριστα την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα. Εργάζεται ως καθηγητής φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει εκπονήσει έρευνα στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τίτλο "Η ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 8-10 μέσα από τον σχολικό αθλητισμό".
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κιτρίνου, Ελένη (Συγγραφέας)

Η Ελένη Κίτρινου από το έτος 2002 είναι Διδάσκουσα με εντεταλμένη διδασκαλία, στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου. Γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική και συστήματα καταγραφής δεδομένων". Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών (κατεύθυνσης Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1988). Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ., στη "Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο" από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001). Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε Διδακτορική Διατριβή με θέμα: "Η Επίδραση της Τηλεργασίας στη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η περίπτωση των νησιών του Αιγαίου" (2009). Έχει παρακολουθήσει σειρά σεμιναρίων σε θέματα Πληροφορικής από το Τ.Ε.Ι. Πειραιά (2002), καθώς επίσης το "Advanced course on Discrete Choice Analysis: Predicting Demand and Market Shares", Ecole Polytechnique Federale de Lausanne - EPFL. (2008). Έχει συμμετάσχει ως ερευνήτρια στα ερευνητικά προγράμματα: α) "ΡΟΕΤ" (Prediction, of E-economy impacts on Transport), RAND Europe, 2003-2005, β) "Ορφέας", Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Περιφέρεια Β. Αιγαίου, 2003-2004, γ) "ΤΠΕ και νησιωτικές/παραμεθόριες περιοχές", ΚτΠ Α.Ε., 2008-2009. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στο ευρύτερο πεδίο των εφαρμογών Στατιστικής και Πληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες, με έμφαση στις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη Νησιωτική Ανάπτυξη. Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο αυτό.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιμής, Άγγελος (Συγγραφέας)

Ο Άγγελος Μιμής γεννήθηκε στο Johannesburg της Νοτίου Αφρικής το 1973. Αποφοίτησε από το Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών το 1996. Το 1997 του απονεμήθηκε ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΜSc in Industrial Applied Mathematics, με διάκριση από το Πανεπιστήμιο του Southampton. Το 2001 του απονεμήθηκε διδακτορικός τίτλος σπουδών από το τμήμα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Ιββάε. Η έρευνα αυτή είχε τίτλο "The efficient parametrization and optimization of mechanical parts" και πραγματοποιήθηκε κάτω από πλήρη υποτροφία του EPSRC. Το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 διορίστηκε ως research fellow στο τμήμα Φυσικής με εφαρμογές στην Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Leeds. Κατόπιν μετακόμισε στην βιομηχανία και στο τμήμα της Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής της Reynards motorsports. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την ΒΑR, ΒΑR-Honda μέχρι το 2006 ως Προγραμματιστής, όταν και διορίστηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ως εργαστηριακό προσωπικό. Το 2008 εκλέχτηκε Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την εφαρμοσμένη Πληροφορική. Τα μαθήματα που διδάσκει περιλαμβάνουν τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τέλος είναι υπεύθυνος Πληροφορικής στο Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιχάλαινα, Ευανθία (Συγγραφέας)

Η Ευανθία Μιχάλαινα είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Ρaris IV) και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου ΕΝΕC του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Γαλλίας (CNRS). Διαθέτει επίσης πτυχίο Οικονομολόγου από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στα Οικονομικά της Ενέργειας και στη λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα ενεργειακής πολιτικής με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή ενεργειακή νομοθεσία και την ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Έχει συνολικά 18 έτη εμπειρίας και έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα της ΔΕΗ και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ταυτόχρονα, λειτουργεί ως Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου προσκαλείται τόσο για την αξιολόγηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσο για την εκπαίδευση στελεχών Υπουργείων σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης σε θέματα ενσωμάτωσης των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στα εθνικά νομοθετικά πλαίσια. Οι χώρες για τις οποίες έχει εργαστεί έως σήμερα περιλαμβάνουν αρκετές Χώρες της Ευρώπης, τα νησιά του Ειρηνικού και όλες τις χώρες της Αφρικής.Τόσο σε επαγγελματικό όσο σε ερευνητικό επίπεδο, δημοσιεύει και παρουσιάζει τα συμπεράσματα των εργασιών της μέσα από επιστημονικές συναντήσεις και δημοσιεύσεις (17 δημοσιεύσεις και 42 παρουσίες).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μπολάτογλου, Θεόδωρος (Συγγραφέας)

Ο Θεόδωρος Μπολάτογλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Καλαθοσφαίρισης στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει βασικές σπουδές στο ΤΕΦΑΑ Αθηνών και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Παράλληλα από το 1982 έως και το 2005 έχει διατελέσει προπονητής Καλαθοσφαίρισης σε όλα τα επίπεδα των Εθνικών κατηγοριών. Ειδικότερα στην περίοδο 1995-1999, έχει διατελέσει Ομοσπονδιακός Προπονητής στις Εθνικές ομάδες Καλαθοσφαίρισης Παίδων και Εφήβων καθώς επίσης και βοηθός προπονητής στις Εθνικές ομάδες Ελπίδων και Ανδρών (Κατάκτηση 4ης θέσης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αθήνας το 1998). Το συγγραφικό του έργο αναφέρεται κυρίως στις τεχνικές της καλαθοσφαίρισης με πιο αντιπροσωπευτικά τη μονογραφία "Αξιολόγηση τεχνικών και φυσικών ικανοτήτων νεαρών καλαθοσφαιριστών", Αθήνα 2009 και το βιβλίο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής "Καλαθοσφαίριση" Αθήνα 2008, του οποίου είχε την επιστημονική επιμέλεια σε συνεργασία με τον Λέκτορα Νίκο Κωστόπουλο. Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και των φυσικών/τεχνικών δεξιοτήτων των αθλητών καλαθοσφαίρισης και ιδίως των υψηλού επιπέδου, των γυναικών και των νέων ως και στη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της βελτίωσης της τεχνικής στο άθλημα αυτό. Το έργο του έχει δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ρόντος, Πέτρος (Συγγραφέας)

Ο Πέτρος Ρόντος είναι Πτυχιούχος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση και είναι φοιτητής προγράμματος Μ ΒΑ του ΤΕΙ Πειραιά και του Πανεπιστημίου του Kentacky. Έχει διατελέσει επαγγελματίας αθλητής σε ομάδες εθνικών κατηγοριών (Α1, Β, Γ) του ελληνικού πρωταθλήματος στην περίοδο 2001-2008. Έχει πανελλήνιες διακρίσεις στο άθλημα αυτό σε σχολικά και παιδικά πρωταθλήματα. Επίσης, επί τριετία διατελεί προπονητής παιδικών και εφηβικών ομάδων και σήμερα είναι προπονητής στην εφηβική ομάδα ΠΟΛΙΣ της Καλλιθέας. Έχει δίπλωμα Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης. Σε επαγγελματικό επίπεδο είναι, επίσης, Ασφαλιστικός Σύμβουλος στην ΙΝG. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τον αθλητισμό και το μάνατζμεντ και είναι συγγραφέας δύο άρθρων σε σχετικά θέματα.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Τσάπαλα, Φλώρα (Συγγραφέας)

Η Φλώρα Τσάπαλα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την παρούσα χρονική στιγμή είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή του ίδιου Πανεπιστημίου". Έχει εργαστεί σε δυο ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2008-2010) και υπήρξε εκτελεστική γραμματεία στο επιστημονικό περιοδικό "Journal of the Greek Statistical Association" Volume 5, 2009 και στο "Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία" (ΣΚΕΨΥ) Τεύχος 1ο-2ο (2008-2009). Επίσης, εργάστηκε εθελοντικά στην εταιρία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων "ΣΤΕΓΗ" και στο ξενώνα αποασυλοποίησης του ΙΚΠΑ "Θεομήτωρ". Παράλληλα, συμμετείχε ως οργανωτική γραμματεία στο 6th National & International HSSS Conference "Systemic Approaches in Social Structures" και στο επιστημονικό συνέδριο "Στοχευμένες Δράσεις Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης". Τα επιστημονικά-ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών μεθοδολογιών, στη δημογραφία, καθώς και σε θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Έχει συγγράψει 2 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και αρκετά άρθρα σε εφημερίδες και σε θεματικές ιστοσελίδες, ενώ, συγχρόνως έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ρόντος, Κωνσταντίνος

Ρόντος, Κωνσταντίνος (Επιμέλεια)

Ο Κωνσταντίνος Ρόντος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1954. Σπούδασε Οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Περιφερειακή Επιστήμη σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, από το οποίο απέκτησε το διδακτορικό δίπωλμα στη Δημογραφική Στατιστική. Στη συνέχεια έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές σε θέματα Στατιστικής και Οικονομετρίας στο London School of Economics and Political Science. Από το 1987 μέχρι σήμερα έχει διδάξει στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό τμήμα Κοινωνιολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Από το 1981 εργάζεται ως στατιστικός στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, στην οποία σήμερα είναι διευθυντής. Τον Ιούλιο του 2004 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Rojas, Fernando de (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Έτος κυκλοφορίας:
2011
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
391
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.662 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση