Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Σύγχρονα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα

Χαριστήριος τόμος στον ομότιμο καθηγητή Ιωάννη Σ. Μαρκαντώνη

Νίκος Π. Τερζής

Συλλογικό έργο

Βασίλης Λ. Κωνσταντινόπουλος

Ο ομότιμος καθηγητής της παιδαγωγικής Ιωάννης Σ. Μαρκαντώνης υπηρέτησε, με διάφορες ιδιότητες, επί τέσσερις περίπου δεκαετίες στην Τακτική έδρα και στον μετέπειτα Τομέα της Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέβαλε ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξή τους. Πρόσφερε, επίσης, ποικίλες άλλες αξιόλογες επιστημονικές υπηρεσίες σε διάφορους τομείς.
Για τους λόγους αυτούς ο Τομέας Παιδαγωγικής της Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε ομόφωνα την απόφαση να προχωρήσει στην έκδοση του τόμου αυτού προς τιμήν του. Για το σκοπό αυτό συγκρότησε επιτροπή που αποτελείται από τον Καθηγητή Μιχάλη Κασσωτάκη και τους Ομότιμους (σήμερα) Καθηγητές Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου και Αθανάσιο Βερτσέτη, στην οποία ανέθεσε το έργο της επιστημονικής εποπτείας του τόμου αυτού.
Στην πρόσκληση της επιτροπής στους συναδέλφους τους για συμμετοχή στον τόμο, ανταποκρίθηκαν τριαντά πέντε επιστήμονες, τα κείμενα των οποίων περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.


Περιεχόμενα:

Ιστορία της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Εξέλιξη της Παιδαγωγικής
- Α. Βερτσέτης, "Οι ποινές και οι αμοιβές στα σχολεία της αρχαιότητας. Προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή".
- Μ. Κελπανίδης, "Η παιδαγωγική ως επιστήμη στην Ελλάδα μετά το 1982: προέλευση, ακαδημαϊκή εξέλιξη και προσανατολισμοί του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού της"
- Θ. Παπακωνσταντίνου, "Η παιδαγωγική που υπηρετήσαμε (προοπτικές μέσα από βιωμένη ιστορία)"
- Νικ. Πολίτης, "Η βυζαντινή παιδεία"
- Ν. Τερζής, "Σκέψεις για την ελληνική εκπαίδευση κατά την Οθωμανική περίοδο, με έμφαση στον ανώτερο κύκλο σπουδών της Πατριαρχικής Σχολής - Κωνσταντινουπόλεως (1759-1821). Μια νέα σκοπιά σε ένα παλαιό ζήτημα"

Φιλοσοφία, Εκπαίδευση και Αγωγή
- Κ. Βουδούρης, "Η ψυχή, η κοινωνία και το οικολογικό εγώ"
- Δ. Κούτρας, "Εξουσία και παιδεία κατά τον Αριστοτέλη"
- Γ. Λέκκας, "Πλωτίνος. Προς μια οντολογία της ομοιότητας (Εν και Νους)"
- Στ. Πάνου, "L΄homme et son education. Le modele platonicien"
- Θ. Πελεγρίνης, "Περί της χαμένης χαράς των Ολυμπιακών Αγώνων"
- Ν. Χρόνης, "Παιδεία και απαδευσία κατά τον Αριστοτέλη"

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας - Εκπαιδευτικές Καινοτομίες
- Σμ. Ζάγκου, "Η διευρευνητική μέθοδος. Σκέψεις για τις προϋποθέσεις, τις διαστάσεις και τις προοπτικές της"
- Αλ. Κακομανώλης, "Τα κριτήρια επιλογής ειδικότητας και οι προσδοκίες των μαθητών των ΤΕΕ ως παράγοντες που επηρεάζουν τις δυσκολίες στα μαθήματα ειδικότητας: η περίπτωση της ειδικότητας του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων"
- Μ. Κασσωτάκης, "Η προσπάθεια εισαγωγής του θεσμού των συνθετικών δημιουργικών εργασιών των μαθητών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση"
- Β. Κωνσταντινόπουλος, "Η διδακτική του ύφους των κλασικών γλωσσών. Μια αξιόπιστη προσέγγιση στη διδασκαλία του αρχαίου ελληνικού (Α.Ε.) και λατινικού πεζού λόγου".
- Ε. Παπαδημητρίου, Ι. Μαρμαρινός, Ε. Παλόγου, "Σύγχρονες μορφές γραμματισμού: Οπτικός, εικονικός πραγματισμός"
- Δ. Σμπάινος, "Εξεταστική αυτεπάρκεια υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση"

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
- Χρ. Θεοφιλίδης, "Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συστημική προσέγγιση".
- Ηλ. Ματσαγγούρας, Μ. Κασούτας, "Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην εποχή της μετανεωτερικότητας: Θεωρητικές αρχές, πρακτικές και ταξινόμηση των στοχαστικοκριτικών προσεγγίσεων".
- Ευανθ. Μηλίγκου, "Η εκπαιδευτική βελτίωση, το εκπαιδευτικό έργο και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών"

Ψυχολογία και Εκπαίδευση
- Μ. Βάμβουκας, "Οι δεξιότητες του τονισμού και της κατανόησης γραπτού κειμένου σε μαθητές 8-12 ετών"
- Γ. Κρουσταλάκης, "Ψυχανάλυση και παιδαγωγική"
- Κ. Μάνος, "Το ερευνητικό πεδίο της παιδαγωγικής ψυχολογίας"
- Β. Ρήγας, "Η παρουσία της κοινωνικής-κλινικής ψυχολογίας και της μεθοδολογίας της στο Εργαστήριο Πειραματικής παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τα έτη 1987-1996"
- Γ. Φλουρής, "Η οικολογία των σχολείων των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης"

Λοιπά Παιδαγωγικά και Εκπαιδευτικά Θέματα
- Λ. Δελλασούδας, "Ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία: προβλήματα και προϋποθέσεις ερευνητικού σχεδιασμού ενός προτύπου μέτρησης"
- Α. Ζούρα - Μαστρομιχαλάκη, "Η λογοτεχνία για παιδιά και νέους απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις"
- Β. Ιωαννίδης, "Η αγωγή υγείας ως φορέας πολιτικής για την υγεία"
- Δ. Κωνσταντέλος, "Διατήρηση και εξάπλωση των ελληνικών αξιών μέσω επιστημονικών κέντρων"
- Μ. Μερακλής, "Παιδαγωγική λαογραφία"
- Χρ. Νόβα - Καλτσούνη, "Διά βίου κοινωνικοποίηση στο επάγγελμα: το παράδειγμα του εκπαιδευτικού"
- Δ. Παπαγγελή - Δημακάκου, Αικ. Αργυροπούλου, Β. Παυλόπουλος, "Επαγγελματική αναποφασιστικότητα: τυπολογική προσέγγιση μέσα της κλίμακας επαγγελματικής απόφασης"
- Δ. Χατζηδήμου, Χρ. Βιτσιλάκη, "Αποτίμηση του έργου του διευθυντή της σχολικής μονάδας από την οπτική των διευθυντών: μια εμπειρική διερεύνηση".

Νίκος Π. Τερζής (Συγγραφέας)

Ο Ν. Τερζής είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), διδάκτωρ της Σχολής Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, υφηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., καθηγητής Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. Με ενδιαφέροντα γύρω από ζητήματα της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και με όψεις Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Συγκριτικής Παιδαγωγικής, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με την ελληνική εκπαίδευση στην ευρύτερη Βαλκανική κατά την οθωμανική περίοδο, δραστηριότητα που συνδέεται και με την παρουσία του στην Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (1997-2007).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Βασίλης Λ. Κωνσταντινόπουλος (Συγγραφέας)

Ο Βασίλης. Λ. Κωνσταντινόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας της Γερμανίας, απ΄ όπου και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα. Δίδαξε σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου και διδάσκει κλασική φιλολογία.


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας (Συγγραφέας)

Ο Ηλίας Ματσαγγούρας είναι καθηγητής διδακτικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με κεντρικό άξονα επιστημονικής ενασχόλησης τη θεωρία και την πράξη της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας έχει ασχοληθεί με την κριτική σκέψη, τη στοχαστικοκριτική προσωπική θεωρία διδασκαλίας, τη διαθεματική σχολική γνώση, την κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου, τον σχολικό εγγραμματισμό, την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την οργάνωση της σχολικής τάξης. Διατέλεσε αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και πρόεδρος του τμήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το παρελθόν, θέση στην οποία υπηρετεί και κατά το παρόν διάστημα. Στα δημοσιεύματά του συγκαταλέγονται και τα παρακάτω βιβλία: - Η σχολική τάξη (2001) - Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση (2000) - Θεωρία της διδασκαλίας (1999) - Στρατηγικές διδασκαλίας (2000) - Η εξέλιξη της διδακτικής (επιμ. 1995).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κωνσταντίνος Βουδούρης (Συγγραφέας)

Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης είναι ομότιμος καθηγητής της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας και επανειλημμένως διατελέσας Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Είναι μέλος της CD της FISP και Διευθυντής του Φιλοσοφικού Περιοδικού "Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση", Επιστημονικού Όργάνου της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας. Είναι συγγραφεύς μεγάλου αριθμού επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, που διερευνούν θέματα όχι μόνο της ελληνικής φιλοσοφίας αλλά και των άλλων κλάδων της φιλοσοφίας και έχει οργανώσει περισσότερα από πενήντα Πανελλήνια και Διεθνή Φιλοσοφικά Σεμινάρια και Συνέδρια οικουμενικής εμβέλειας. Έχει επισκεφθή και ομιλήσει σε πολλά Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά, της Αφρικής και της Ασίας και εν γένει προβάλλει σε διεθνές και παγκόσμιο πλαίσιο την ελληνική φιλοσοφική διανόηση και τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι επίτιμος δημότης των Δήμων Λινδίων, Ροδίων και Σαμίων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης (Συγγραφέας)

Ο Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης είναι καθηγητής φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1977. Έχει τιμηθεί με το Α΄ Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου-Κριτικής 2007 για το βιβλίο του "Από τον πολιτισμό στην πείνα".
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης

Μιχάλης Ι. Κασσωτάκης (Συγγραφέας)

Ο Μιχάλης Κασσωτάκης σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστήμες της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, από το οποίο έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα. Διετέλεσε Καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Προεδρεύων του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και πρώτος εκλεγμένος Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου. Το 1990, εκλέχτηκε Καθηγητής της Παιδαγωγικής στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδαξε μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Το 2013, αναγορεύτηκε Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρημάτισε, ακόμη, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, μέλος των Επιτροπών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ο.Ο.Σ.Α., Πρόεδρος και μέλος διαφόρων ομάδων εργασίας του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και συνεργάτης του Εθνικού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Έρευνας της Γαλλίας. Πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, της οποίας ήταν μέχρι πρόσφατα Πρόεδρος. Είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών και μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών. Έχει επανειλημμένα τιμηθεί με διάφορες διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για το επιστημονικό του έργο και ιδιαίτερα γι’ αυτό που αφορά την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και την Επαγγελματική Συμβουλευτική. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του, το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών έδωσε το όνομά του στο Εργαστήριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής. Ο Μιχάλης Κασσωτάκης έχει δημοσιεύσει μόνος του ή μαζί με άλλους 30 βιβλία (περιλαμβάνονται και οι επιμέλειες επιστημονικών συγγραμμάτων) και περισσότερα από 150 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια σε συλλογικά έργα, τα οποία αναφέρονται σε θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, μόρφωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, μάθησης και διδασκαλίας, καθώς και σε διάφορες πτυχές του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει, ακόμη, συγγράψει διάφορα βιβλία και πολλές μελέτες γλωσσολογικού, ιστορικού και λαογραφικού περιεχομένου που αφορούν τη γενέτειρά του, το Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιχάλης Χ. Κελπανίδης (Συγγραφέας)

Ο Μιχάλης Κελπανίδης είναι καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σπούδασε Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία και Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης από το 1968 ως το 1973. Στην περίοδο από το 1974 ως το 1985 δίδαξε πρώτα στο ίδιο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε ύστερα ως ερευνητής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για Διεθνή Παιδαγωγική Έρευνα της Φρανκφούρτης. Το ερευνητικό-συγγραφικό έργο του συμπεριλαμβάνει κυρίως τους τομείς: - Κοινωνιολογική Θεωρία - Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση - Μεθοδολογία της Έρευνας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου (Συγγραφέας)

Ο Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπηρέτησε στη Σχολή αυτή επί 40 έτη (1962-2002), περνώντας από όλες τις βαθμίδες του επιστημονικού προσωπικού. Μετά το διδακτορικό του δίπλωμα (1967) μετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια στο Παρίσι με υποτροφία της Γαλλικής Κυβερνήσεως (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section Siences Sociales). Οι μελέτες του και τα δημοσιεύματα του στρέφονται στην ιστορική και πολιτισμική διάσταση της παιδείας / εκπαίδευσης καθώς και στη θεωρία και ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος. Είναι ιδρυτής του Μουσείου της Παιδείας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Νικόλαος Β. Πετρουλάκης (Συγγραφέας)

Ο Δρ. Νικόλαος Πετρουλάκης γεννήθηκε στα Χανιά. Είναι διπλωματούχος και πτυχιούχος της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας και διδάκτορας της Φιλοσοφίας. Διατέλεσε καθηγητής, διευθυντής, γενικός διευθυντής παιδαγωγικών ακαδημιών, αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Μαρασλείου Διδασκαλείου, επόπτης παιδείας Β.Δ. Ελλάδος, μέλος του ανωτάτου εκπαιδευτικού συμβουλίου και σύμβουλος του ΚΕΜΕ, σημερινού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει εικοσάδα βιβλίων, εκατοντάδων άρθρων σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και λημμάτων σε παιδαγωγικές και ψυχολογικές εγκυκλοπαίδειες. Με τα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας ασχολήθηκε από τα χρόνια των σπουδών του στο Εδιμβούργο, όπου και εξεπόνησε πτυχιακή εργασία για το παιδαγωγικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου, που έγκριθηκε από το πανεπιστήμιο. Την εργασία του αυτή αναθεωρημένη την παρουσίασε στη σειρά των "Κειμένων παιδείαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου" (2002) και έτυχε ευμενούς υποδοχής.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Αθανάσιος Β. Βερτσέτης (Συγγραφέας)

Ο Αθ. Βερτσέτης γεννήθηκε το 1937 στο Διαβολίτσι της Μεσσηνίας, όπου και επεράτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρόφων. Υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού κατά την περίοδο 1962-1964. Τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές επεράτωσε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα, με τίτλο: "Misrepresentation in Demosthenes΄ Deliberative Speeches". Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε διαδοχικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Μαράσκλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κάλυψε το γνωστικό αντικείμενο: "Διδακτική των Φιλολογικών μαθημάτων, με έμφαση στα Αρχαία Ελληνικά (από το πρωτότυπο και μετάφραση)". Το 2004 αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής και έλαβε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με έργα που καλύπτουν κυρίως το χώρο της Φιλολογίας και της Διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Νικόλαος Χρόνης (Συγγραφέας)

Ο Ν. Χρόνης είναι Ομότιμος Καθηγητής της Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι μελέτες του αναφέρονται τόσο στην ιστορική όσο και στη συστηματική διάσταση της φιλοσοφίας, καλύπτουν δε ευρείες θεματικές αυτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει επιδείξει για θέματα της αριστοτελικής φιλοσοφίας, της φιλοσοφίας των ελληνιστικών και μεταελληνιστικών χρόνων, της μεσαιωνικής φιλοσοφίας, της εγελιανής φιλοσοφίας και της σύγχρονης φιλοσοφίας. Μεγάλο μέρος των μελετών του αναφέρεται στην αισθητική και τη φιλοσοφία της τέχνης. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Διευθυντής του Φιλοσοφικού Σπουδαστηρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Συγκλήτου αυτού. Με δικές του ενέργειες επετεύχθησαν η ίδρυση και η λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Του Προγράμματος αυτού διετέλεσε επί μακρόν Διευθυντής και Επιστημονικός Υπεύθυνος.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σταύρος Δ. Πάνου (Συγγραφέας)

O καθηγητής Σταύρος Δ. Πάνου γεννήθηκε στην Aθήνα. Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Aθηνών, Mονάχου, Στρασβούργου και Παρισιού φιλοσοφία, κοινωνιολογία, πολιτικές επιστήμες και ψυχολογία. Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Aθηνών, διδάκτωρ των Πανεπιστημίων Mονάχου, Στρασβούργου και Θεσσαλονίκης, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Mονάχου και Pέγκενσμπουργκ. Δίδαξε επίσης στα Πανεπιστήμια Στρασβούργου, Mπόχουμ, Φραγκφούρτης, Mύνστεφ, Aθηνών, Θεσσαλονίκης, Iωαννίνων και στο «Kέντρο Mεταπτυχιακών σπουδών» (Inter-University Centre of Postgraduate Studies) του Nτουμπρόβνικ. Συνεργάτης του Max-Planck-Institut. Iδρυτικό μέλος της «Eνώσεως Eλλήνων Πανεπιστημιακών Δυτικής Eυρώπης» και της πρώτης αντιδικτατορικής οργανώσεως στο εξωτερικό (Mόναχο). Eκδότης της σειράς «Kείμενα Φιλοσοφίας και Kοινωνιολογίας» (1978 κ.ε.) και της σειράς «Kείμενα» (1977 κ.ε.). Mέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών. Πρόεδρος του Eλληνικού Tμήματος της «Διεθνούς Eταιρείας Kοινωνικής Φιλοσοφίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου» (IVR) και γεν. γραμματέας της «Διεθνούς Eταιρείας Φαινομενολογίας» (SIPH).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Νικόλαος Πολίτης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γεώργιος Α. Λέκκας

Γεώργιος Α. Λέκκας (Συγγραφέας)

Γιώργος Λέκκας: Γεννήθηκε το 1966. Παιδικά και μαθητικά χρόνια στον Πειραιά. Σπούδασε νομικά και φιλοσοφία στην Αθήνα. Διδακτορικό φιλοσοφίας στο Παρίσι (Paris IV). Εργάσθηκε ως δικηγόρος για περισσότερο από δέκα χρόνια. Υπηρετεί ως νομικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλα διδάσκει ελληνική φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. H μελέτη του για τον Ωριγένη, με τίτλο "Liberte et progres chez Origene" εκδόθηκε στα γαλλικά από τον εκδοτικό οίκο Brepols (Turnhout, 2001), ενώ η μελέτη του για τον Πλωτίνο, με τίτλο, "Πλωτίνος. Προς μία οντολογία του τρόπου", εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση (Αθήνα, 2009). Εκτεταμένη σειρά εργασιών του έχει δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, ελληνικά και ξένα. "Τα χάρτινα δέντρα" είναι η πρώτη του ποιητική συλλογή.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Δημήτριος Κούτρας (Συγγραφέας)

Ο Καθηγητής Δημήτριος Κούτρας γεννήθηκε στην Πάτρα το 1936. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις φιλοσοφικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης από το 1963 έως το 1966. Κατά το διάστημα αυτό είχε το προνόμιο να παρακολουθήσει τα μαθήματα διακεκριμένων Καθηγητών, όπως του Hans-Georg Gadamer και του Karl Lowith. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, το 1966, εργάστηκε ως βοηθός στο Φιλοσοφικό Σπουδαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή), ύστερα από εισήγηση του Καθηγητή Ιωάννη Θεοδωρακόπουλου. Ο Δ. Κούτρας έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1969 και διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, το 1982, Αναπληρωτής Καθηγητής, το 1987, και Καθηγητής το 1992. Το 2002 βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την πολύχρονη και αξιόλογη προσφορά του στην Ιστορία της Φιλοσοφίας. Έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει δημοσιεύσει οκτώ τόμους πρακτικών συνεδρίων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σμαράγδα Λ. Ζάγκου (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Αλέξανδρος Κακομανώλης (Συγγραφέας)

Ο Αλέξανδρος Κακομανώλης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Ηλεκτρολόγος Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.-Σ.Ε.Λ.Ε.ΤΕ. Είναι κάτοχος Μεταπατυχιακού Διπλώματος Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001). Στον ίδιο Τομέα εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή (2004). Έχει παρακολουθήσει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων του Τ.Ε.Ε., των Π.Ε.Κ., της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., του Ο.Ε.Ε.Κ. και του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με αντικείμενο την Παιδαγωγική, τη Διδακτική των Ηλεκτρολογικών Μαθημάτων, τις εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου και τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Από το 1992 υπηρετεί ως καθηγητής σε σχολεία της Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες:
630
Διαστάσεις:
24χ17
Βάρος:
1.073 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση