Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Νομικά και τεχνικά θέματα

Συλλογικό έργο

Λίλιαν Μήτρου

Σωκράτης Κ. Κάτσικας

45.43€ -20% 36.34€

Η ιδιωτικότητα (privacy) ως ηθικό και κοινωνικό ζήτημα έχει μελετηθεί επί μακρόν από φιλοσόφους, κοινωνικούς επιστήμονες και νομικούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κλασική προσέγγιση οδηγεί στο 1890 και στην αναφορά των δικαστών S. Warren και L. Brandeis στις ΗΠΑ ότι η ιδιωτικότητα αναφέρεται "... στο δικαίωμα των πολιτών σε μία ανενόχλητη ιδιωτική ζωή (the right of an individual to be let alone)". Αργότερα, η προστασία της ιδιωτικότητας αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Πολιτικά Δικαιώματα, εντάχθηκε στα Θεμελιώδη Δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε σειρά άλλων κειμένων και διεθνών συμβάσεων.

Προϊόντος του χρόνου, η κλασική αντίληψη της ιδιωτικότητας εμπλουτίστηκε σημαντικά με επιμέρους δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, ο περιορισμός της προσβασιμότητας, ο αποκλειστικός έλεγχος της πρόσβασης στον ιδιωτικό χώρο, η ελαχιστοποίηση των "παρεμβάσεων", η προσδοκία της εχεμύθειας, το δικαίωμα στο απόρρητο και το δικαίωμα στην ανωνυμία.

Στο μεταξύ, η αλματώδης ανάπτυξη της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η ταχεία σύγκλισή τους οδήγησαν στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών και άλλων υπηρεσιών, που αποσκοπούν στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, στη δυνατότητα ευκολότερης και αμεσότερης επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με χρήση του Internet, στην αξιοποίηση του Παγκόσμιου Ιστού (Web) στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν κ.λπ. Στο χώρο αυτό, όμως, η αποκέντρωση της επεξεργασίας των δεδομένων και η διείσδυση της δικτύωσης στο σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης δραστηριότητας, αλλάζουν ριζικά το περιβάλλον χρήσης των προσωπικών πληροφοριών, οπότε εγείρονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας στον ψηφιακό κόσμο.

Στον παρόντα συλλογικό τόμο παρουσιάζονται ολοκληρωμένα, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία:
- Τεχνολογικά θέματα που αποσκοπούν στην προστασία της ιδιωτικότητας (π.χ. τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας, τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα ψηφιακών κοινοτήτων, σε εφαρμογές αξιοποίησης RFID, τεχνικά μέτρα υλοποίησης της ψευδωνυμίας και διασφάλισης της ανωνυμίας, μηχανισμοί προστασίας της ιδιωτικότητας σε ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών, δίκτυα τέταρτης γενιάς και ασύρματα δίκτυα αισθητήρων, τεχνολογίες προστασίας της ιδιωτικότητας σε κατανεμημένα συστήματα εξόρυξης δεδομένων, τεχνικά θέματα προστασίας της ιδιωτικότητας σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μαθηματικά μοντέλα υπολογισμού του κόστους προστασίας της ιδιωτικότητας κ.λπ.)

- Νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στον ψηφιακό κόσμο (π.χ. προστασία της ιδιωτικότητας σε κοινωνικά δίκτυα, ιδιωτικότητα και αξιοποίηση εφαρμογών RFID, ιδιωτικότητα σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε εφαρμογές ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων, προστασία του απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασία προσωπικών δεδομένων, νομική διασφάλιση του απορρήτου στις κινητές επικοινωνίες κ.λπ.)

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Λίλιαν Μήτρου (Συγγραφέας)

Η Λίλιαν Μήτρου γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1982-1987) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης, όπου αναγορεύτηκε διδάκτωρ Νομικής (1993). Από το 1999 είναι αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σωκράτης Κ. Κάτσικας (Συγγραφέας)

Ο Σωκράτης Κ. Κάτσικας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΄Ελαβε Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Master of Science in Electrical & Computer Engineering από το University of Massachusetts at Amherst, ΗΠΑ και Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού ΗΝ & Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε ως διδάσκων και ερευνητής στο University of Massachusetts at Amherst, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο University of La Verne (Athens Campus), στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Πάτρας. Από το 1990 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου σήμερα είναι εκλεγμένος Πρύτανης (έναρξη θητείας Σεπτέμβριος 2003), ενώ διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (1997-2003). ΄Εχει συμμετάσχει σε περισσότερα από πενήντα Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως ερευνητής, ως επιστημονικός διευθυντής και ως διευθυντής προγράμματος στη γνωστική περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Είναι συγγραφέας περισσότερων από εκατόν τριάντα τεχνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς ενδιαφέροντός του. Διετέλεσε Πρόεδρος του Working Group 11.4 on Network Security της IFIP, Πρόεδρος της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Ασφάλεια των Πληροφοριών της ΕΠΥ, Γραμματέας της Ομάδας Ειδικού Ενδιαφέροντος για την Αξιοπιστία και την Ποιότητα του Λογισμικού της ΕΠΥ, είναι μέλος του Special Interest Group on Information Security της CEPIS, μέλος του Working Group 4 οn Information Security and Privacy της Intemational Medicallnformatics Association και μέλος του Working Group 3 οn Information Security and Privacy της Τεχνικής Επιτροπής 251 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτυποποίησης (CEN). Είναι, επίσης, μέλος του IΕΕΕ, της ACM, της ΕΠΥ (Μέλος του Δ.Σ. 1994-1997, Αντιπρόεδρος 1996-1997), του Τ.Ε.Ε. και του Π.Σ.Δ.Μ-Η. Συμμετέχει σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές Υπουργείων και προεδρεύει της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Πληροφορική του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στέφανος Γκρίτζαλης

Στέφανος Γκρίτζαλης (Συγγραφέας)

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικών Επιστημών , Μεταπτυχιακού τίτλου στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό και Διδακτορικού Διπλώματος σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε Κατανεμημένο Περιβάλλον από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στη γνωστική περιοχή της ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα διεθνή και εθνικά έργα ΄Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ανταγωνιστικού χαρακτήρα ως ερευνητής ή επιστημονικός διευθυντής. Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων σε θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από πενήντα άρθρα σε δόκιμα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών. Έχει συνεργασθεί επαγγελματικά με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και κρίσιμων υποδομών της χώρας (Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπ. Ανάπτυξης, Υπ. Εξωτερικών, Υπ. Εθνικής Οικονομίας, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Δημόσιας Τάξης, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙΚΑ, Συνήγορος του Πολίτη, Κοινωνία της Πληροφορίας, PLANET , Unisystems, ΕΚΟ-ΕΛΔΑ, Expertnet κλπ.). Έχει συμμετάσχει σε σειρά επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα. Είναι Μέλος της ΙΕΕΕ, της ACM και της ΕΠΥ της οποίας έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας Πληροφορικής και Τυποποίησης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κ. Λαμπρινουδάκης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
744
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
1.538 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση