Οι τιτουλάριοι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Οι τιτουλάριοι αρχιερείς του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Χρήστος Κ. Τσούβαλης

Πλην των μεθ΄ ωρισμένης δικαιοδοσίας και εξουσίας τακτικών αρχιερέων μνημονεύουν αι Κανονικαί πηγαί και των τιτουλαρίων αρχιερέων. Ο θεσμός των τιτουλαρίων αρχιερέων, κατά την μακραίωνα της Εκκλησίας ιστορίαν, εγνώρισε διαφόρους θέσεις και αντιθέσεις ως προς την κανονικότητά του. Υπήρξαν Πατριαρχικαί και Συνοδικαί αποφάσεις, αι οποίαι κατήργησαν τον θεσμόν, άλλαι αι οποίαι έθεσαν περιορισμούς τινας εις τας εκλογάς αυτών και άλλαι αι οποίαι έθεσαν περιορισμούς τινας εις τας εκλογάς αυτών και άλλαι αι οποίαι επανέφερον το αρχαίον τούτο εκκλησιαστικόν έθος. Οι τιτουλάριοι αρχιερείς, εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, φέρουν τον βαθμόν του επισκόπου χωρίς να κέκτηνται κυβερνητικήν εξουσίαν και ουδεμίαν κατέχουσι θέσιν εν τω Συνταγματίω των εν ενεργεία αρχιερέων. Αποτελούν θεσμόν, η δε εκλογή των, επειδή στηρίζεται εις το έθιμον, είναι έγκυρος όσον και των λοιπών εν ενεργεία αρχιερέων. Φέρουν δε τον τίτλον πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επαρχίας επειδή απαγορεύεται υπό των Κανόνων η απολελυμένη χειροτονία. Σήμερον οι τιτουλάριοι αρχιερείς υφίστανται ως βοηθοί επίσκοποι, ως ηγούμενοι Μονών, ως πρωτοσυγκελλεύοντες, ως αρχιγραμματεύοντες Ιεράς Συνόδου, ως αρχιερατικώς προϊσταμενεύοντες Κοινοτήτων ή Περιφερειών τινων και ως αντιπρόσωποι εις διεκκλησιαστικούς ή διεθνείς Οργανισμούς.

Χρήστος Κ. Τσούβαλης (Συγγραφέας)

Ο Χρήστος Κ. Τσούβαλης γεννήθηκε στα Ταταύλα (Κουρτουλούς) της Κωνσταντινούπολης. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του φοίτησε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και πήρε το 1962 το πτυχίο της Ορθοδόξου Θεολογίας και εξ ονόματος της Εκκλησίας τον τίτλο "Διδάσκαλος της Ορθοδόξου Χριστιανικής Θεολογίας". Επίσης φοίτησε στο Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στον Τομέα της Ειδίκευσης Ιστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων του Κλάδου Ιστορικής Θεολογίας και πήρε το 1991 το σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες:
396
Διαστάσεις:
24χ17
Βάρος:
0.853 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση