Ο πόλεμος του Andy
zoom in
19.00€ -27% 13.87€
 • Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

  Αποστέλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη

 • ISBN:

  9786182040348

 • Κατηγορίες:

  Παγκόσμια Ιστορία

 • Έτος κυκλοφορίας

  2020

 • Εκδότης

  Επίκεντρο

Ο Anders Lassen είναι ένας θρύ­λος που έδρα­σε στον Δεύ­τε­ρο Πα­γκό­σμιο Πό­λε­μο. Με­τά τη συμ­με­το­χή του σε μια ανταρ­σία σε ένα δα­νέ­ζι­κο πλοίο, πή­γε στη Σκω­τία. Πρώ­τα κα­τα­τά­χτη­κε στην SOE προ­τού υπη­ρε­τή­σει στην Κα­τα­δρο­μι­κή Δύ­να­μη Μι­κρής Κλί­μα­κας (SSRF), την Special Air Service (SAS) και τη Special Boat Service (SBS). Συμ­με­τεί­χε στην Επι­χεί­ρη­ση Postmaster, στα ανοι­κτά της Δυ­τι­κής Αφρι­κής, και στις επι­δρο­μές στα Νη­σιά της Μάγ­χης και στην ακτή της Νορ­μαν­δί­ας. Ήταν πα­ρών κα­τά το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος της δρά­σης στην Ανα­το­λι­κή Με­σό­γειο, πο­λε­μώ­ντας στην Ελ­λά­δα, τα Δω­δε­κά­νη­σα, τη Γι­ου­γκοσ­λα­βία, την ηπει­ρω­τι­κή Ελ­λά­δα και τέ­λος στην Ιτα­λία. Αυτή η κα­τα­πλη­κτι­κή βι­ο­γρα­φία δεν απο­τε­λεί μό­νο έναν φό­ρο τι­μής σε έναν εξαι­ρε­τι­κό στρα­τι­ώ­τη, αλ­λά και μια συ­ναρ­πα­στι­κή πε­ρι­γρα­φή πολ­λών ειδι­κών στρα­τι­ω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στις οποί­ες συμ­με­τεί­χε ο Anders. Ιδι­αί­τε­ρο εν­δι­α­φέ­ρον έχει η φρέ­σκια μα­τιά στα γε­γο­νό­τα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την Κρή­τη το 1944 και 1945.

Παναγιώτα Γούλα (Μεταφραστής)


Thomas Harder

Thomas Harder (Συγγραφέας)

Ο Thomas Harder είναι Δα­νός ιστο­ρι­κός και με­τα­φρα­στής λο­γο­τε­χνί­ας. Είναι συγ­γρα­φέ­ας είκο­σι βι­βλί­ων με ιτα­λι­κά θέ­μα­τα και τεσ­σά­ρων βι­ο­γρα­φι­ών. Έχει με­τα­φρά­σει έρ­γα πολ­λών συγ­γρα­φέ­ων και κυ­ρί­ως των Σαλ­μάν Ρούσ­ντι, Ουμπέρ­το Έκο και πιο πρό­σφα­τα, το κλα­σι­κό με­σαι­ω­νι­κό Δε­κα­ή­με­ρον του Βο­κά­κιου. Ο Harder έχει κερ­δί­σει πολ­λά δα­νι­κά, σου­η­δι­κά και ιτα­λι­κά βρα­βεία για την ιστο­ρι­κή του έρευ­να και συγ­γρα­φή κα­θώς και για τις με­τα­φρά­σεις του. Ζει στην Κο­πεγ­χά­γη με τη σύ­ζυ­γό του.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ιωάννης Δ. Στεφανίδης (Επιμέλεια)

Ο Γιάννης Δ. Στεφανίδης είναι επίκουρος καθηγητής διπλωματικής ιστορίας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτωρ του London School of Economics. Έχει διατελέσει συνεργάτης του Ι.Μ.Χ.Α. και έχει εργαστεί για την Ελληνική Υπηρεσία του Β.Β.C. Έργα του: "Ο τελευταίος ευρωπαϊκός αιώνας: διπλωματία και πολιτική των δυνάμεων 1871-1945" (εκδόσεις "Προσκήνιο", 1997) "Isle of Discord: Nationalism, Imperialism and the Making of the Cyprus Question" (Hurst & New York University Press, 1999).

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Θεσσαλονίκη
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Μαλακό εξώφυλλο
Σελίδες:
432
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.902 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση