Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Θεωρία και εφαρμογές

Αναστάσιος Π. Ξεπαπαδέας

Ιωάννης Χ. Γιαννίκος

38.82€ -31% 26.79€

Ο τόμος αυτός καλύπτει θέματα στατικής βελτιστοποίησης, ανάλυσης δυναμικών συστημάτων και δυναμικής βελτιστοποίησης. Ειδικότερα, στα κεφάλαια 1 έως 3 παρουσιάζονται θέματα στατικής βελτιστοποίησης με περιορισμούς. Στα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνεται ο κλασσικός προγραμματισμός, στον οποίο οι περιορισμοί έχουν μορφή ισότητας και ο μη-γραμμικός προγραμματισμός, στον οποίο οι περιορισμοί εμφανίζονται με την μορφή ανισότητας. Παρουσιάζονται οι μέθοδος των πολλαπλασιαστών Lagrange, θεωρήματα περιβάλλουσας και συγκριτική στατική καθώς και οι συνθήκες Kuhn-Tucker. Ο γραμμικός προγραμματισμός παρουσιάζεσαι ως ειδική περίπτωση του γενικότερου προβλήματος μη-γραμμικού προγραμματισμού. Οι οικονομικές εφαρμογές του μέρους αυτού περιλαμβάνουν εκτεταμένη παρουσίαση της θεωρίας του καταναλωτή και της επιχείρησης. Τα κεφάλαια 4 έως 6 περιλαμβάνουν δυναμική ανάλυση σε συνεχή και διακριτό χρόνο. Στο κεφαλαίο 4 παρουσιάζονται οι διαφορικές εξισώσεις, μέθοδοί επίλυσης τους και μέθοδοι ανάλυσης ευστάθειας. Οι οικονομικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την ανάλυση ευστάθειας της ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης και το νεοκλασικό υπόδειγμα Solow για την οικονομική μεγέθυνση. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται μέθοδοι επίλυσης και ανάλυση ευστάθειας για γραμμικά και μη-γραμμικά δυναμικά συστήματα. Οι οικονομικές εφαρμογές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ανάλυση ευστάθειας της ανταγωνιστικής ισορροπίας και της ισορροπίας κατά Cournot καθώς και στοιχεία εξελικτικής δυναμικής. Το κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει μεθόδους επίλυσης και ανάλυση ευστάθειας εξισώσεων διαφορών και συστημάτων εξισώσεων διαφορών. Οι οικονομικές περιλαμβάνουν το κλασσικό θεώρημα του Ιστού της Αράχνης καθώς και μια εισαγωγή στον δυναμικό προγραμματισμό και τη θεωρία της βέλτιστης οικονομικής μεγέθυνσης σε διακριτό χρόνο. Το κεφάλαιο 7 αναφέρεται στη δυναμική βελτιστοποίηση σε συνεχή χρόνο. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση την επίλυσης του προβλήματος βελτίστου ελέγχου (optimal control) σε άπειρο και πεπερασμένο χρονικό ορίζοντα μέσω της αρχής του μεγίστου (maximum principle). Εξετάζονται επίσης η μακροχρόνια ευστάθεια των λύσεων, τα προβλήματα βελτίστου ελέγχου με περιορισμούς στις μεταβλητές κατάστασης και ελέγχου, καθώς και τα προβλήματα με διαδρομές τάχιστης προσέγγισης. Τέλος, παρουσιάζεται η λύση του προβλήματος βελτίστου ελέγχου μέσω δυναμικού προγραμματισμού. Η οικονομική εφαρμογή περιλαμβάνει την παρουσίαση του υποδείγματος της βέλτιστης οικονομικής μεγέθυνσης.

Η διάρθρωση των τμημάτων κάθε κεφαλαίου είναι τέτοια ώστε, τόσο οι μαθηματικές μέθοδοι όσο και οι οικονομικές εφαρμογές να παρουσιάζουν, εν γένει, αυξανόμενη σχετική δυσκολία. Έτσι, σε κάθε κεφάλαιο, τα πιο προχωρημένα θέματα εντοπίζονται κυρίως στο τέλος των μαθηματικών μεθόδων ή των οικονομικών εφαρμογών. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτεταμένη σειρά ασκήσεων.

Η ύλη που καλύπτεται στον τόμο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διδασκαλία εξαμηνιαίων μαθημάτων που θα καλύπτουν μεθόδους στατικής βελτιστοποίησης και δυναμικής ανάλυσης με έμφαση στις διαφορικές εξισώσεις και στις εξισώσεις διαφορών. Προχωρημένα θέματα μη-γραμμικού προγραμματισμού και δυναμικών συστημάτων σε συνδυασμό με το κεφάλαιο το οποίο καλύπτει τη δυναμική βελτιστοποίηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προχωρημένα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα. Τέλος, οι οικονομικές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά, με στόχο τη μαθηματική θεμελίωση οικονομικών αποτελεσμάτων σε μαθήματα οικονομικής θεωρίας.

Αναστάσιος Π. Ξεπαπαδέας (Συγγραφέας)

Ο Αναστάσιος Ξεπαπαδέας είναι Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Οικονομικού Τμήματος. Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Οικονομικό Τμήμα του University of Manchester (1978-1981) με τίτλο Διδακτορικής Διατριβής "The Social Time Preference Rate and the Social Opportunity Cost of Capital in the Evaluation of Public Investment Projects", Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (ΜΑ) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα του University of Manchester (1976-1977) και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (1971-1976). Είναι Πρόεδρος της European Association of Environmental and Resource Economists και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Beijer International Institute of Ecological Economics της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι εκδότης (editor in chief) του περιοδικού Environment and Development Economics και associate editor του Studies in Non Linear Dynamics and Econometrics, ενώ έχει διατελέσει συν-εκδότης (co-editor) του Journal of Environmental Economics and Μαmanagement, και associate editor των περιοδικών Environmental and Resource Economics και Water Resources Research. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, μεταξύ των οποίων τα American Economic Review, Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Public Economics, Journal of Risk and Uncertainty, Scandinavian Journal of Economics, Water Resources Research, Ecological Economics, Environmental and Resource Economics, Resource and Energy Economics, ενώ έχει εκδώσει σε διεθνείς και ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, τρία βιβλία ως συγγραφέας και πέντε ως επιμελητής έκδοσης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Βέλτιστο Έλεγχο Συστημάτων στο Χρόνο και στο Χώρο, Ανάπτυξη Ενοποιημένων Οικονομικών-Οικολογικών Υποδειγμάτων, Οικονομική Μεγέθυνση και τη Σχέση της με το Περιβάλλον, Περιβαλλοντική Πολιτική, Ανάπτυξη Μεθόδων Ευσταθούς Ελέγχου στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων και στη Χρηματοοικονομική, Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων μέσω Εξελικτικών Προσεγγίσεων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ιωάννης Χ. Γιαννίκος (Συγγραφέας)

Ο Ιωάννης Χ. Γιαννίκος είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρησιακής Έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
2
Δέσιμο:
Σκληρόδετο
Σελίδες:
363
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.895 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση