Λογομάθεια+
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Λογομάθεια+

Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες 4-7

Η σειρά λογομάθεια+ αποτελείται από τρία (3) εκπαιδευτικά CD-ROMs πολυμέσων για την διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Η λογομάθεια+ αντιμετωπίζει σφαιρικά τη Νέα Ελληνική και το περιεχόμενό της καλύπτει τα τέσσερα επίπεδα της γλώσσας: Γραμματική, Συντακτικό, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο (Παραγωγή και Σύνθεση). Περιλαμβάνει 12 ενότητες: Εισαγωγή, 10 ενότητες και μία Επαναληπτική ενότητα. Κάθε ενότητα αποτελείται από κεφάλαια που αφορούν σε διάφορα γλωσσικά θέματα και είναι ενταγμένα στα παραπάνω τέσσερα επίπεδα. Για τη μελέτη κάθε γλωσσικού θέματος, ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης: -στο Διδακτικό μέρος στο οποίο γίνεται συνοπτική παρουσίαση του θέματος -σε κατηγορίες Ασκήσεων -που έχουν την μορφή παιχνιδιού- για εμπέδωση της ύλης -στα Υπερβιβλία, δηλαδή σε ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία γίνεται λεπτομερής παρουσίαση του θέματος. Η πρόσβαση στα Υπερβιβλία μπορεί να γίνει τόσο από το Διδακτικό μέρος, όσο και από τις Ασκήσεις Πέρα από το γλωσσικό υλικό -στο πλαίσιο της αξιολόγησης της προσπάθειας του χρήστη- το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε Βραβεία πολιτισμικού περιεχομένου (Ξενάγηση στα ελληνικά νησιά, Ποίηση, Ζωγραφική, Παραδοσιακά λαϊκά μουσικά όργανα, Παιδικές χορωδίες, Μυθολογία και Κλασική μουσική). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, επιπλέον, από ένα Λεξικό πολυμέσων και ένα Λεξικό γλωσσικών όρων. Το λογισμικό διαθέτει, επίσης, ειδικό σύστημα γραμματικής αναγνώρισης λέξεων της ελληνικής γλώσσας. To λογισμικό παρέχει στον χρήστη ένα σύστημα καταγραφής της πορείας του μέσα στο λογισμικό και αξιολόγησης της επίδοσής του στις Ασκήσεις. Για τους αρχάριους χρήστες έχει προβλεφθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την εξοικείωση τους με το λογισμικό. Το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο για καθοδηγούμενη διδασκαλία σε επίπεδο τάξης (για πολλούς χρήστες), όσο και για αυτοδιδασκαλία (μέχρι τρεις χρήστες). Το περιεχόμενο είναι συμβατό με την σχολική διδακτέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται από τα αναλυτικά προγράμματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Συνολικά, περιλαμβάνει 200 κεφάλαια και πάνω από 4.000 ασκήσεις. Σ΄ αυτό το δεύτερο CD, Ενότητες 4-7 περιέχονται: -Συντακτικό: Παθητική σύνταξη, Επαυξημένη πρόταση, Σύγκριση, Παρατακτική σύνδεση προτάσεων -Γραμματική: Παθητική φωνή ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας, Προθέσεις, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Επιρρήματα, Αυτοπαθείς, οριστικές, αόριστες και αναφορικές αντωνυμίες, Συνηρημένα ρήματα, Έγκλιση τόνου, Σύνδεσμοι και μόρια -Ορθογραφία: Παθητικών μετοχών, Ρηματικών καταλήξεων σε -μαι, Ενεστώτα ρημάτων α΄ συζυγίας, Ρημάτων σε -(λ)λω, Παραλήγουσας αορίστου, Συνθέτων που γράφονται με (ρ)ρ, Μετοχών σε -ωμενος, Καταλήξεις επιρρημάτων, Διάκριση των που/πού, πως/πώς, ό,τι/ότι -Λεξιλόγιο: Παραγωγή ρημάτων, Συνώνυμα-Αντίθετα, Υπερώνυμα-Υπώνυμα, Σύνθεση λέξεων με αχώριστα μόρια και προθέσεις, Κυριολεξία και μεταφορά, Παράγωγα επιρρήματα, Μορφή και σημασία των συνθέτων, Σχήματα λόγου (1) -Βραβεία: Ποίηση, Παραδοσιακά λαϊκά μουσικά όργανα και Παιδικές χορωδίες

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Φορέας)


Τόμος:
2
Διαστάσεις:
12χ14
Βάρος:
0.103 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση