Λογομάθεια+
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Λογομάθεια+

Σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας: Multimedia CD-ROM με ήχο, εικόνα, κίνηση, video: Ενότητες εισαγωγική και 1-3

Η σειρά λογομάθεια+ αποτελείται από τρία (3) εκπαιδευτικά CD-ROMs πολυμέσων για την διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας και απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Η λογομάθεια+ αντιμετωπίζει σφαιρικά τη Νέα Ελληνική και το περιεχόμενό της καλύπτει τα τέσσερα επίπεδα της γλώσσας: Γραμματική, Συντακτικό, Ορθογραφία και Λεξιλόγιο (Παραγωγή και Σύνθεση). Περιλαμβάνει 12 ενότητες: Εισαγωγή, 10 ενότητες και μία Επαναληπτική ενότητα. Κάθε ενότητα αποτελείται από κεφάλαια που αφορούν σε διάφορα γλωσσικά θέματα και είναι ενταγμένα στα παραπάνω τέσσερα επίπεδα. Για τη μελέτη κάθε γλωσσικού θέματος, ο χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης: -στο Διδακτικό μέρος στο οποίο γίνεται συνοπτική παρουσίαση του θέματος -σε κατηγορίες Ασκήσεων -που έχουν την μορφή παιχνιδιού- για εμπέδωση της ύλης -στα Υπερβιβλία, δηλαδή σε ηλεκτρονικά βιβλία, στα οποία γίνεται λεπτομερής παρουσίαση του θέματος. Η πρόσβαση στα Υπερβιβλία μπορεί να γίνει τόσο από το Διδακτικό μέρος, όσο και από τις Ασκήσεις Πέρα από το γλωσσικό υλικό -στο πλαίσιο της αξιολόγησης της προσπάθειας του χρήστη- το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε Βραβεία πολιτισμικού περιεχομένου (Ξενάγηση στα ελληνικά νησιά, Ποίηση, Ζωγραφική, Παραδοσιακά λαϊκά μουσικά όργανα, Παιδικές χορωδίες, Μυθολογία και Κλασική μουσική). Το πρόγραμμα υποστηρίζεται, επιπλέον, από ένα Λεξικό πολυμέσων και ένα Λεξικό γλωσσικών όρων. Το λογισμικό διαθέτει, επίσης, ειδικό σύστημα γραμματικής αναγνώρισης λέξεων της ελληνικής γλώσσας. To λογισμικό παρέχει στον χρήστη ένα σύστημα καταγραφής της πορείας του μέσα στο λογισμικό και αξιολόγησης της επίδοσής του στις Ασκήσεις. Για τους αρχάριους χρήστες έχει προβλεφθεί ένα ειδικό πρόγραμμα για την εξοικείωση τους με το λογισμικό. Το πρόγραμμα προσφέρεται τόσο για καθοδηγούμενη διδασκαλία σε επίπεδο τάξης (για πολλούς χρήστες), όσο και για αυτοδιδασκαλία (μέχρι τρεις χρήστες). Το περιεχόμενο είναι συμβατό με την σχολική διδακτέα ύλη, όπως αυτή ορίζεται από τα αναλυτικά προγράμματα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Συνολικά, περιλαμβάνει 200 κεφάλαια και πάνω από 4.000 ασκήσεις. Σ΄ αυτό το πρώτο CD, Εισαγωγή και Ενότητες 1-3 περιέχονται -Συλλαβισμός, Φθόγγοι και γράμματα, Τονισμός των λέξεων, Ορθογραφικά σημεία και σημεία στίξης, Αλφαβητική κατάταξη λέξεων -Συντακτικό: Απλή πρόταση -Γραμματική: Κλίση ουσιαστικών και επιθέτων, Ρήματα α΄ και β΄ συζυγίας ενεργητικής φωνής, Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες, Το ρήμα "είμαι" -Ορθογραφία: Ουσιαστικών και επιθέτων -Λεξιλόγιο: Παραγωγή ουσιαστικών και επιθέτων, Ομόηχα-Παρώνυμα -Βραβεία: Ξενάγηση στα ελληνικά νησιά, Ποίηση και Ζωγραφική

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Φορέας)


Τόμος:
1
Διαστάσεις:
12χ14
Βάρος:
0.102 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση