Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης

Πρακτικά αναπτυξιακής διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΜΜ σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης, Χανιά Κρήτης, 29-30 Ιανουαρίου 2011

Συλλογικό έργο

Στέλιος Αλειφαντής

Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας

19.08€ -33% 12.78€

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και υλοποίηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Το βιβλίο εστιάζεται στα βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια της Κρήτης. Αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν στην αναπτυξιακή διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης τις 29-30 Ιανουαρίου 2011.
Ο ρόλος της περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύεται στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς ολοκλήρωσης. Πολλές δυνατότητες ανάπτυξης συνδέονται με τους τοπικούς συντελεστές παραγωγής. Η διεθνής κοινότητα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τοπική Ατζέντα του ΟΗΕ και με άλλα προγράμματα.
Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί μια διαδικασία βελτίωσης της ευημερίας των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιφέρειας με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, τη δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στην εποχή μας παρουσιάζει νέες τάσεις και χαρακτηριστικά όπως είναι η σύνδεση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα, την πράσινη ανάπτυξη, η μετάβαση από τα εκ των άνω στα εκ των κάτω μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης, η ένταση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των περιφερειών, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της γνώσης, η δημιουργία τοπικών συστημάτων παραγωγής και συναφών δραστηριοτήτων και η ενδυνάμωση της εδαφικής συνοχής. Στην Ελλάδα η περιφερειακή ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων και του μεγάλου όγκου των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης και προωθείται με διάφορα προγράμματα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση Καλλικράτης μπορεί να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη με τη δημιουργία μεγαλύτερων δημοτικών και περιφερειακών ενοτήτων, με την εξασφάλιση αυξημένων αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και την ενεργοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών πόρων.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι ιδιομορφίες της Κρήτης. Διατυπώνονται πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των υποδομών, την ολοκλήρωση του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού, του κτηματολογίου και δασολογίου, την προστασία της βιοποικιλότητας, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία του Καλαθιού της Κρήτης με ομάδες αγαθών και υπηρεσιών και στοιχεία περιβάλλοντος, πολιτισμού και παράδοσης. Οι προτάσεις συνθέτουν ένα ξεχωριστό μοντέλο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης. Με την υλοποίηση τους η Περιφέρεια της Κρήτης μπορεί να αναδειχτεί σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να συμβάλει ο συνδυασμός δύο στρατηγικών ανάπτυξης της Κρήτης. Η πρώτη είναι η παραδοσιακή αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζεται στην αξιοποίηση των κλασικών συντελεστών παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Η δεύτερη στρατηγική είναι η νέα στρατηγική ανάπτυξης που στηρίζεται στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, στη δημιουργία νέων δυναμικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού της Κρήτης.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στέλιος Αλειφαντής (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας

Ναπολέων Ν. Μαραβέγιας (Συγγραφέας)

Ο Ναπολέων Μαραβέγιας γεννήθηκε το 1955 στη Βουδαπέστη και μεγάλωσε στην Κεφαλονιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977) και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Grenoble, απ΄ όπου απέκτησε D.E.A. και Doctorat d΄ Etat (1983). Στην Ελλάδα εργάστηκε στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (1985-1989) και στη συνέχεια εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής (1989), Αναπληρωτής Καθηγητής (1993) και Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997). Από το 2000 είναι Καθηγητής "Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης" στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γεώργιος Μπαουράκης (Συγγραφέας)

Ο Μπαουράκης Γεώργιος είναι Συντονιστής Σπουδών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στέργιος Μπαμπανάσης (Συγγραφέας)

Ο Στέργιος Μπαμπανάσης σπούδασε και έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος οικονομολόγος και διδάκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, διδάκτορας (Docteur d΄ Etat) της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης. Ακολούθησε μια κλασική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής και τακτικός καθηγητής Πανεπιστημίου στη Βουδαπέστη, ως επισκέπτης καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και ως τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα διδασκαλίας του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα είναι η Πολιτική Οικονομία, η Διεθνής Οικονομία, το Διεθνές Εμπόριο και η Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υποδιευθυντής σε Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Βουδαπέστη (1970-1982), Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ (1983-1984), Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών στην Αθήνα (1984-1993), Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Αιγαίου (1993-) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997). Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα διορίστηκε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (1982-85) και εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως σύμβουλος (1985-89). Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΤΕ (1993-96), μέλος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας (1994-2002) και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας (1998-2004). Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της Hellascom International.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κώστας Σκανδαλίδης

Κώστας Σκανδαλίδης (Συγγραφέας)

Ο Κώστας Σκανδαλίδης γεννήθηκε το 1953 στην Κω. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Δωδεκανήσου, βουλευτής της Α΄ Αθηνών, υπεύθυνος Τύπου του Δήμου Αθηναίων, σύμβουλος υπουργού στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Τύπου, υπουργός Αιγαίου και υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στο διάστημα 1985 έως 1990 υπήρξε διευθυντής της εφημερίδας "Εξόρμηση".
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ιωάννης Α. Σεϊμένης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γ. Δούκας (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ηλίας Μόσιαλος (Συγγραφέας)

Καθηγητής, London School of Economics, πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, Βουλευτής Επικρατείας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Janos Szlavik (Συγγραφέας)

Ο Janos Szlavik είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Gyorgy Horvath (Συγγραφέας)

Ο Gyorgy Horvath είναι Οικονομολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών Βουδαπέστης.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σπύρος Δανέλλης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σταύρος Αρναουτάκης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σπύρος Βουτσαδάκης (Συγγραφέας)

Ο Σπύρος Βουτσαδάκης είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκορώνου - Σφακίων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στέργιος Μπαμπανάσης (Επιμέλεια)

Ο Στέργιος Μπαμπανάσης σπούδασε και έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος οικονομολόγος και διδάκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, διδάκτορας (Docteur d΄ Etat) της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης. Ακολούθησε μια κλασική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής και τακτικός καθηγητής Πανεπιστημίου στη Βουδαπέστη, ως επισκέπτης καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και ως τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα διδασκαλίας του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα είναι η Πολιτική Οικονομία, η Διεθνής Οικονομία, το Διεθνές Εμπόριο και η Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υποδιευθυντής σε Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Βουδαπέστη (1970-1982), Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ (1983-1984), Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών στην Αθήνα (1984-1993), Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Αιγαίου (1993-) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997). Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα διορίστηκε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (1982-85) και εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως σύμβουλος (1985-89). Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΤΕ (1993-96), μέλος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας (1994-2002) και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας (1998-2004). Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της Hellascom International.

Σήφης Βαλυράκης

Σήφης Βαλυράκης (Επιμέλεια)

Γεννήθηκε στα Χανιά, το 1943. Έχει σπουδάσει Ηλεκτρονικά. Κατά τη διάρκεια της Χούντας στην Ελλάδα βασανίστηκε, φυλακίστηκε, απέδρασε και καταζητείτο για 3 χρόνια. Το 1973 πήγε στη Ρώμη, όπου ανέλαβε την οργάνωση του ΠΑΚ των Ελλήνων σπουδαστών της Ιταλίας. Το 1974 πήγε στη Σουηδία και έγινε Γενικός Γραμματέας του ΠΑΚ Σουηδίας. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1974. Βουλευτής Χανίων από το 1977. Υπήρξε Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υφυπουργός Αθλητισμού και Υπουργός Δημόσιας Τάξης.

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
262
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.47 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση