Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
zoom in
56.07€ -11% 49.90€

Κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση από το ΜΙΕΤ η "Ιστορία της ελληνικής γλώσσας" (α΄ έκδοση ΕΛΙΑ, 1999), συλλογικό έργο με την επιμέλεια του καθηγητή Μιχάλη Κοπιδάκη. Το έργο αυτό είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας μιας πλειάδας ερευνητών. Φιλοδοξία του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ευρύτατου κοινού για το μέγιστο και αειθαλές επίτευγμα του ελληνισμού, τη γλώσσα του. Όπως σημειώνει στον πρόλογό του ο επιμελητής: "Οι βαθιές τομές στη ζωή ενός έθνους ασφαλώς επηρεάζουν και την εξέλιξη της γλώσσας του, αλλά πάντως οι μεταβολές που οφείλονται σε πολιτικοκοινωνικές ανακατατάξεις γίνονται ορατές ύστερα από καιρό. Η γλώσσα δεν πανικοβάλλεται από τα κτυπήματα της Μοίρας. Εντούτοις η περιοδολόγηση της γλωσσικής μας ιστορίας, η κατάτμηση δηλαδή του εκτεταμένου πεδίου της έρευνας, είθισται να συστοιχείται με σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν την πορεία του ελληνισμού. Στην ιστορία λοιπόν της Ελληνικής διακρίνονται πέντε περίοδοι, αλλά με σύνορα ρευστά. Η πρώτη, η Αρχαιοελληνική, έχει την αρχή της στο έρεβος των αιώνων και την απόληξή της στον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου (323 π.Χ.). Η δεύτερη, η περίοδος της Κοινής, δικαιούται να διεκδικήσει και την εποχή του Ιουστινιανού (527-565 μ.Χ.). Η τρίτη περίοδος, η Βυζαντινή ή Μεσαιωνική, εκτείνεται ως την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως (1453), η τέταρτη, η Μεταβυζαντινή ή πρώιμη Νεοελληνική, ως τις παραμονές της εθνικής παλιγγενεσίας και η πέμπτη, η κυρίως Νεοελληνική, ως τις μέρες μας (...).

Στις εισαγωγές επισημαίνονται τα κύρια γνωρίσματα της αντίστοιχης περιόδου, ούτως ώστε ο αναγνώστης να έχει μία πανοραμική θέαση του δάσους προτού περιεργαστεί το κάθε δέντρο χωριστά. Κατά κανόνα το κάθε επιμέρους κεφάλαιο περιλαμβάνει το δοκίμιο, παραθέματα κειμένων και εικονογράφηση". Η ελληνική γλώσσα ρέει μέσα στον χρόνο και αυτή η αέναος ροή διασφαλίζει και τη διάρκεια μέσα στους αιώνες και την αλλαγή.

Περιέχονται τα κείμενα:

Αρχαιότητα
Μ.Ζ. Κοπιδάκης, εισαγωγή

Προϊστορικοί Χρόνοι
- Α.-Φ. Χριστίδης, "Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική ενότητα: το ιστορικό πρόβλημα"
- Α.-Φ. Χριστίδης, "Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική ενότητα: τα τεκμήρια"
- Α.-Φ. Χριστίδης, "Ινδοευρωπαϊκός Πολιτισμός"
- Α.-Φ. Χριστίδης, "Η διαμόρφωση της Ελληνικής γλώσσας"
- Α.-Φ. Χριστίδης, "Ελληνική και προελληνικές γλώσσες"

Οι Διάλεκτοι
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Εισαγωγή και ταξινόμηση"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Αρκαδοκυπριακή διάλεκτος"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης,"Αιολική διάλεκτος"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Βορειοδυτικές διάλεκτοι"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Δωρική Διάλεκτος"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Μακεδονική διάλεκτος"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Ιωνική διάλεκτος"
- Μαριάννα Μαργαρίτη-Ρόγκα, "Αττική διάλεκτος"

Έπεα πτερόεντα και άνθη της πέτρας
- Μ.Ζ. Κοπιδάκης, "Δημώδης και καθομιλουμένη"
- Σοφία Κρεμύδη-Σισιλιάνου "Η γλώσσα του κράτους"

Οι Διάλεκτοι της Λογοτεχνίας
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Εισαγωγή στις λογοτεχνικές διαλέκτους"
- Δανιήλ Ι. Ιακώβ, "Έπος"
- Ευαγγελία Σταμπουλή, "Διδακτικό έπος"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Ελεγεία"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Ίαμβος"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Μέλος (Μονωδία)"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Χορική ποίηση"
- Μ.Ζ.Κοπιδάκης, "Επίγραμμα"
- Δανιήλ Ι. Ιακώβ, "Τραγωδία"
- Δανιήλ Ι. Ιακώβ, "Αττική κωμωδία"
- Δανιήλ Ι. Ιακώβ, "Κατωιταλιώτικη κωμωδία"

Ο πεζός λόγος
- Ι.Ν. Καζάζης, "Ιωνική πεζογραφία"
- Ι.Ν. Καζάζης, "Αττική πεζογραφία"
- ΙΔανιήλ Ι. Ιακώβ, "Ιστοριογραφία"
- Ι.Ν. Καζάζης, "Ρητορική"
- Θεόδωρος Φιλάρετος, "Φιλοσοφία"
- Άννα Χαλιάσου, "Θεωρίες για το ύφος"

Θεωρίες για τη γλώσσα
- Θεόδωρος Φιλάρετος, "Πλάτων και Αριστοτέλης"
- Θεόδωρος Φιλάρετος, "Φιλόσοφοι και Γραμματικοί"

Ελληνιστική Κοινή
- Μ.Ζ. Κοπιδάκης, "Εισαγωγή"

Η Κοινή λαλιά
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Γένεση και πηγές της Κοινής"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Κοινή και διάλεκτοι"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Φωνολογία και μορφολογία"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Συντακτικές καινοτομίες της Κοινής"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Το λεξιλόγιο της Κοινής"
- Θεόδωρος Παπαγγελής, "Ελληνική και Λατινική"
- Εβίνα Σιστάκου, "Η Δωρική Κοινά"

Τα Ιερά Κείμενα
- Μανόλης Παπουτσάκης, "Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα (Ο΄)"
- Μανόλης Παπουτσάκης, "Η Καινή Διαθήκη"

Η Αττικιστική αντίδραση
- Μ.Ζ. Κοπιδάκης, "Ασιανισμός"
- Κυριάκος Τσαντσάνογλου, "Αττικισμός και αντιαττικισμός"
- Κυριάκος Τσαντσάνογλου, "Αττικιστικά λεξικά"
- Φάνης Ι. Κακριδής, "Η "Δευτέρα Σοφιστική" και η γλώσσα της"
- Θεοχάρης Δετοράκης, "Η γλώσσα των Πατέρων της Εκκλησίας"

Ποικίλα Γραμματικά
- Ζήσης Σαρίκας, "Η Γραμματική του Διονυσίου του Θρακός"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Η ερασμική προφορά"

Βυζάντιο

- Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, "Εισαγωγή"

Καθομιλουμένη και γραφόμενες
- Δήμητρα Τσιτσικλή, "Η διαμάχη Ελληνικής και Λατινικής"
- Θεοχάρης Δετοράκης, "Η ομιλουμένη (5ος-10ος αι.)"
- Βασίλης Κατσαρός, "Ο κλασικισμός (6ος αι.)"
- Σοφία Κοτζάμπαση, "Η λογοτεχνική Κοινή (5ος-10ος αι.)"
- Θεοχάρης Δετοράκης, "Η γλώσσα των αγιολογικών κειμένων"
- Βασίλης Κατσαρός, "Με το λύχνο του άστρου" (Το Κοντάκιο)"
- Σοφία Κοτζάμπαση, "Ο αττικισμός (7ος-10ος αι.)"
- Σοφία Κοτζάμπαση, "Υμνογραφία (7ος-9ος αι.). Ο Κανόνας"
- Αθανάσιος Μαρκόπουλος, "Ακριτικά τραγούδια"
- Βασίλης Κατσαρός, "Αττικισμός (11ος-12ος αι.)"
- Βασίλης Κατσαρός, "Η γλώσσα της ρητορικής (11ος-12ος αι.)"
- Ελένη Καραντζόλα, "Η δημώδης λογοτεχνία στην αυλή των Κομνηνών"
- Ελένη Καραντζόλα, "Πελοπόννησος και Κύπρος (13ος-14ος αι.)"
- Σοφία Κοτζάμπαση, "Επιστολογραφία"
- Ελένη Καραντζόλα, "Το δημώδες μυθιστόρημα"
- Σοφία Κοτζάμπαση, "Η γλώσσα των επιστημών (14ος-15ος αι.)"
- Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, "Βυζαντινά λεξικά και γραμματικές"

Γλωσσικές αλληλεπιδράσεις
- Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, "Οι Άραβες και η Ελληνική"
- Μαγδαληνή Παρχαρίδου, "Το Βυζάντιο και οι Σλάβοι"
- Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, "Η φραγκική και βενετική επίδραση"
- Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, "Ελληνικής και τουρκικής αμοιβαίες επιδράσεις"

Μετά την Άλωση

- Χαράλαμπος Π. Συμεωνίδης, "Εισαγωγή"

Διάλεκτοι και ιδιώματα
- Οι Νεοελληνικές διάλεκτοι,
- Κατωιταλική και Τσακωνική,
- Ποντιακή και Καππαδοκική,
- Κρητική,
- Κυπριακή,
- Πελοποννησιακό και Επτανησιακό ιδίωμα,
- Νότια νησιωτικά ιδιώματα,
- Βόρεια ιδιώματα,
- Το Κωνσταντινουπολίτικο ιδίωμα
συγγραφείς: Νικόλαος Κοντοσόπουλος, Ηρακλής Μήλλας

Αχτίδες φωτός
- Η Κρητική λογοτεχνία (16ος-17ος αι.),
- Η γλώσσα του Οικουμενικού Πατριαρχείου,
- Τα αρχαία ελληνικά: νεκρανάσταση ή αναγέννηση;,
- Οι αρχές της δημώδους πεζογραφίας,
- Η πρώτη Γραμματική της Κοινής,
- Η διδασκαλία της Γλώσσας στα σχολεία της Τουρκοκρατίας,
- Το δημοτικό τραγούδι,
- Λαϊκά λογοτεχνικά βιβλία και αναγνώσματα (17ος-18ος αι.)
συγγραφείς: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Μαγδαληνή Παρχαρίδου, Γεράσιμος Γ. Ζώρας, Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης, Ελένη Καραντζόλα, Χρίστος Γ. Πατρινέλης, Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου

Το Γλωσσικό ζήτημα
- Γλωσσικός αρχαϊσμός και φιλοσοφική ανανέωση,
- Ακραίοι αρχαϊστές και καθαρολόγοι,
- Η πολυγλωσσία των Φαναριωτών,
- Ο ελλαδικός δημοτικισμός,
- Κοραής και Κοδρικάς: η "μέση οδός" και η αντίδραση,
- Λείψανα αρχαίας πολυτελείας
συγγραφείς: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Γεώργιος Α. Χριστοδούλου, Μίλτος Πεχλιβάνος, Ιωάννα Πετροπούλου

Νεότερη εποχή

- Εισαγωγή
συγγραφέας: Peter Mackridge

Στα χρόνια του αγώνα
- Ο λόγος των αγωνιστών,
- Το Πελοποννησιακό ιδίωμα,
- Η καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα,
- Ο καθαρισμός του λεξιλογίου
συγγραφείς: Ι.Ν. Καζάζης, Γιώργος Κεχαγιόγλου, Γεώργιος Α. Χριστοδούλου, Ντίνος Γεωργούδης

Η λογοτεχνία του ελεύθερου κράτους
- Δ. Σολωμός και Επτανησιακή λογοτεχνία,
- Η γλώσσα του Ανδρέα Κάλβου,
- Η γλώσσα της Αθηναϊκής Σχολής,
- Η γλώσσα της πεζογραφίας (1830-1880),
- Οι ζυμώσεις στο τέλος του 19ου αιώνα,
- Η πολυγλωσσία της ηθογραφίας
συγγραφείς: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Π.Δ. Μαστροδημήτρης, Νάσος Βαγενάς, Γιώργος Βελουδής

Γλωσσικές διαμάχες
- Ο Γιάννης Ψυχάρης και ο δημοτικισμός,
- Κοινωνικές διαστάσεις και Σύνταγμα,
- Από τις προτάσεις στα νομοθετήματα (1917-1931),
- Ανοιχτοί λογαριασμοί,
- Ο γλωσσικός αχταρμάς (1888-1906),
- Γ.Ν. Χατζηδάκις (1848-1941),
- Η πενταγλωσσία του μεσοπολέμου
συγγραφείς: Αλέξης Δημαράς, Γ.Π. Σαββίδης, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Ντίνος Γεωργούδης

Η γλώσσα της λογοτεχνίας του 20ού αιώνα
- Καβάφης-Καρυωτάκης και η αστική πεζολογία,
- Παλαμάς-Σικελιανός-Καζαντζάκης,
- Η γενιά του ΄30: Ποίηση,
- Η γενιά του ΄30: Πεζογραφία,
- Η λογοτεχνική αντίσταση στη δημοτική,
- Η μεταπολεμική πεζογραφία,
- Ποίηση: η πρώτη μεταπολεμική γενιά,
- Ποίηση: η δεύτερη μεταπολεμική γενιά,
- Η γενιά του ΄70: Ποίηση,
- Σύγχρονη πεζογραφία,
- Γιώργος Σεφέρης-Οδυσσέας Ελύτης: η στάση τους στη γλώσσα της ποίησης,
- Ο φιλοσοφικός λόγος,
- Το δοκίμιο,
- Η Σχολή της Θεσσαλονίκης,
- Η Κυπριακή λογοτεχνία,
- Η ενδογλωσσική μετάφραση
συγγραφείς: Γιώργος Κεχαγιόγλου, Νάσος Βαγενάς, Κατερίνα Τικτοπούλου, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, Παντελής Μπουκάλας, Αγγέλα Καστρινάκη, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Χρήστος Γιανναράς, Μ. Ζ. Κοπιδάκης, Στέση Αθήνη

Τα Χρειώδη
- Η Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη,
- Το πρώτο συντακτικό της δημοτικής,
- Τα λεξικά της Νεοελληνικής,
- Νέες γραμματικές και παλαιές αντιδράσεις
συγγραφείς: Γιώργος Ε. Μώρος, Γιώργος Αλισανδράτος, Ξ.Α. Κοκόλης

Μεταρρυθμίσεις
- Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964,
- Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976,
- Το μονοτονικό
συγγραφείς: Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Γιώργος Ε. Μώρος

Η γλώσσα σήμερα
- Η διαχρονική διάσταση της Ελληνικής,
- Τα ελληνικά των ομογενών,
- Διεθνισμοί,
- Δάνεια της Νεοελληνικής,
- Ελευθερία και πειθαρχία,
- Η ελληνική γλώσσα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- Περιθωριακά ιδιώματα,
- Εστίες αρχαϊσμού,
- Η γλώσσα στα ΜΜΕ και τη διαφήμιση,
- Η ξύλινη γλώσσα,
- Το μέλλον της Ελληνικής
συγγραφείς: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Χρυσούλα Λασκαράτου, Σίλια Ρονιώτη, Ειρήνη Φιλιππάκη-Warburton, Μ.Ζ. Κοπιδάκης, Μανόλης Σαββίδης, Γιάννης Καλιόρης, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Παραρτήματα
Η αρχαία ελληνική στις ευρωπαϊκές γλώσσες
- Delirium graecum,
- Τα αρχαία ελληνικά στην επιστημονική ορολογία,
- Αρχαία ελληνικά: η μητρική γλώσσα της φιλοσοφίας,
- Λογοτεχνική κριτική: η ελληνική κληρονομιά,
- "Εύρηκα! Εύρηκα!"
συγγραφείς: Μ.Ζ. Κοπιδάκης, Αντώνης Ρεγκάκος, Γεωργία Μπρούμα, Ιωάννα Δαλαβέρα, Άννα Χαλιάσου

Η Γραφή
- Οι Προελληνικές γραφές,
- Η Γραμμική Β,
- Η αλφαβητική γραφή,
- Γράμματα Αρχαία,
- Το Κυπριακό συλλαβάριο,
- Η Μικρογράμματη γραφή,
- Τα σημεία στίξης,
- Τόνοι και πνεύματα
συγγραφείς: Απόστολος Κοντογιάννης, Σοφία Κοτζάμπαση, Κυριάκος Τσαντσάνογλου

Η Μετρική
- Η αρχαία ελληνική,
- Η βυζαντινή και νεοελληνική
συγγραφέας: Θ.Κ.Στεφανόπουλος

Βιβλιογραφία

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Συγγραφέας)

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Κολωνίας και της Χαϊδελβέργης. Το 1976 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κολωνίας με τη διδακτορική διατριβή: "Φθάνω. Συμβολή στη ελληνική λεξικογραφία". Υπηρέτησε ως ερευνητής στην Ακαδημία Αθηνών και ως καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σήμερα κατέχει τη θέση του καθηγητή Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεγάλο ερευνητικό έργο με άξονες την αρχαία και τη νέα ελληνική διαλεκτολογία και την ηλεκτρονική λεξικογραφία, τη σχέση γλώσσας και λογοτεχνίας και τη γλώσσα της εκπαίδευσης, με έμφαση στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της υψηλής τεχνολογίας. Έχει πραγματοποιήσει έρευνες στα Πανεπιστήμια της Βόρειας Ντακότας των Η.Π.Α., του Reading και του Cambridge της Αγγλίας. Έχει δημοσιεύσει πλήθος έργων, 280 συνολικά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν μελέτες και βιβλία σχετικά με τη Γλώσσα, τη σχέση Γλώσσας και Εκπαίδευσης, τη διδακτική της νεοελληνικής, τη Λογοτεχνία και το ύφος. Έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας υψηλές θέσεις σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας μας και εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Αθήνας, της Κύπρου και της Θράκης. Έχει δώσει, επίσης, σειρά διαλέξεων με θέματα της ειδικότητας του σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Έχει λάβει μέρος σε περισσότερα από 150 ελληνικά και διεθνή συνέδρια και είναι μέλος πολλών, ελληνικών και ξένων, επιστημονικών εταιρειών.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Δανιήλ Ι. Ιακώβ (Συγγραφέας)

Ο Δανιήλ Ι. Ιακώβ γεννήθηκε στη Βέροια το 1947. Σπούδασε κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και μετεκπαιδεύτηκε επί διετία στο πανεπιστήμιο της Τυβίγγης (Γερμανία). Ευτύχησε να έχει δασκάλους τους αείμνηστους Στυλιανό Καψωμένο και Λίνο Πολίτη, καθώς και τον διακεκριμένο καθηγητή Richard Kannicht. Το 1982 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Το 1992 εξελέγη καθηγητής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Κύριοι τομείς των ερευνητικών του ενδιαφερόντων είναι η αρχαία ελληνική τραγωδία, ο Πίνδαρος και η «Ποιητική» του Αριστοτέλη. Κατά καιρούς τον απασχόλησαν ζητήματα επιβίωσης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας στη νεοελληνική γραμματεία. Στις πολυάριθμες μεταφράσεις του συγκαταλέγεται το βιβλίο του Bruno Snell «Η ανακάλυψη του πνεύματος», Αθήνα 1981.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Α. Φ. Χριστίδης (Συγγραφέας)

Ο Α. Φ. Χριστίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1946. Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Campridge της Μεγάλης Βρετανίας. Είναι καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Διευθύνει επίσης το Τμήμα Γλωσσολογίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και μετέχει στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία "Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός"(1999, Πόλις), "Όψεις της γλώσσας" (2002, Νήσος) και έχει επιμεληθεί το βιβλίο "Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως στην ύστερη αρχαιότητα (2001, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας & Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης

Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης (Συγγραφέας)

0 Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης γεννήθηκε το 1945. Σπούδασε κλασική φιλολονία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Χαϊδελβέργης. Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως το 1997 και από το 1998 υπηρέτησε ως καθηγητής στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα είναι ομότιμος Καθηνητής. Έχει γράψει: "Το Γ΄ βιβλίο των Μακκαβαίων και ο Αισχύλος" (1982)· "Αριάδνη. Σχόλια στον ερωτικό Σεφέρη" (1984)· "Γιώργος Σεφέρης και Μάρω. Αλληλογραφία" (επιμέλεια, 1986)· Λογγίνος, "Περί ύψους" (μετάφραση και σχόλια, 1990)· "Συμωνίδου, Ίαμβος κατά γυναικών" (1994)· "Οίνον επαινώ. Ανθολογία ποίησης για το κρασί" (1995)· "Ιστορία της ελληνικής γλώσσας" (σχεδιασμός και επιμέλεια, 1999)· "Εν λόγω ελληνικώ..." (2003) κ.ά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον Αισχύλο, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, την Καινή Διαθήκη (θρησκειολονικο υπόβαθρο, γλώσσα και ύφος), την ελληνόφωνη Ιουδαϊκή γραμματεία, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, την Κρητική διάλεκτο, τη νεοελληνική ποίηση και την ιστορία των Κρητικών επαναστάσεων.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μαριάννα Μαργαρίτη - Ρόγκα (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ι. Ν. Καζάζης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Φάνης Ι. Κακριδής

Φάνης Ι. Κακριδής (Συγγραφέας)

Ο Θεοφάνης (Φάνης) Ι. Κακρίδης (1933-2019) ήταν καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Γεννήθηκε στην Αθήνα, γιος του διακεκριμένου κλασικιστή Ιωάννη Θ. Κακριδή και της φιλολόγου Όλγας Κομνηνού-Κακριδή. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές κλασικής φιλολογίας στα Πανεπιστήμια του Μάιντς και του Τύμπιγκεν, στη Γερμανία, όπου δίδαξε ως λέκτορας αρχαίων και νέων ελληνικών. Το 1964 εξελέγη καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέση στην οποία υπηρέτησε έως το 1984, με μια σύντομη διακοπή κατά την περίοδο της δικτατορίας. Από το 1982 ως το 1984 διετέλεσε αντιπρόεδρος του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (ΚΕΜΕ) του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, μεταξύ 1981-82 διετέλεσε πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μεταξύ 1988-1990 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως ειδικός επιστήμονας. Στο συγγραφικό του έργο ασχολήθηκε με την ιστορία, την ερμηνεία, την κριτική και τη μετάφραση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, καθώς και έργων ξένων πανεπιστημιακών που αναφέρονται σ΄ αυτή. Συμμετείχε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και αρθρογραφούσε τακτικά στην εφημερίδα "Το Βήμα". Έφυγε από τη ζωή στις 8 Ιανουαρίου 2019, σε ηλικία 86 ετών. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Φάνη Ι. Κακριδή βλ. "Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό", τ. 4, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1985, και Βάλτερ Πούχνερ, "Κακριδής, Φάνης Ι." στο "Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας", εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 981-982.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής

Θεόδωρος Δ. Παπαγγελής (Συγγραφέας)

Ο Θεόδωρος Παπαγγελής είναι καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Γεννήθηκε το 1952 στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Πήρε πτυχίο κλασικής φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Kαίμπριτζ. Οι ακαδημαϊκές του μελέτες, ξενόγλωσσες και ελληνικές, εστιάζονται στη λατινική και ελληνιστική λογοτεχνία. Πιο φιλική στο ευρύ αναγνωστικό κοινό θέλει να είναι η μετάφραση της "Ερωτικής τέχνης" του Οβιδίου (Καστανιώτης, 2000) -του πιο μακρόσυρτου και πνευματώδους ερωτικού σαλπίσματος στην ιστορία της δυτικής ποίησης· ενώ το πιο πρόσφατο βιβλίο του, με τον τίτλο "Η Ρώμη και ο κόσμος της" (ΙΝΣ, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2005), δοκιμάζει λιγότερο προφανή μονοπάτια για την ξενάγηση του επισκέπτη στα αξιοθέατα και αξιομνημόνευτα της ρωμαϊκής ιστορικής και πολιτισμικής υπερπαραγωγής. Από το 1978 διδάσκει (ή, τουλάχιστον, προσπαθεί) στα σπουδαστηριακά άδυτα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου ξεμυτίζει κυρίως ως φιλοξενούμενος των "Νέων Εποχών". Από τον Απρίλιο του 2013 είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Θεόδωρος Φιλάρετος (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σοφία Κρεμύδη - Σισιλιάνου (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εβίνα Σιστάκου (Συγγραφέας)

Η Εβίνα Σιστάκου γεννήθηκε το 1971 στη Θεσσαλονίκη. Είναι διδάκτορας της Kλασικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και ερευνήτρια στο Τμήμα Λεξικογραφίας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ασχολείται με την ελληνιστική ποίηση (Καλλίμαχος, Θεόκριτος, Απολλώνιος), καθώς και με την πρόσληψη των ομηρικών επών από τους ελληνιστικούς ποιητές.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κυριάκος Τσαντσάνογλου (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ευαγγελία Σταμπουλή (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Άννα Χαλιάσου (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μανόλης Παπουτσάκης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης

Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης (Επιμέλεια)

0 Μιχάλης Ζ. Κοπιδάκης γεννήθηκε το 1945. Σπούδασε κλασική φιλολονία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Χαϊδελβέργης. Υπηρέτησε σε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έως το 1997 και από το 1998 υπηρέτησε ως καθηγητής στο τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα είναι ομότιμος Καθηνητής. Έχει γράψει: "Το Γ΄ βιβλίο των Μακκαβαίων και ο Αισχύλος" (1982)· "Αριάδνη. Σχόλια στον ερωτικό Σεφέρη" (1984)· "Γιώργος Σεφέρης και Μάρω. Αλληλογραφία" (επιμέλεια, 1986)· Λογγίνος, "Περί ύψους" (μετάφραση και σχόλια, 1990)· "Συμωνίδου, Ίαμβος κατά γυναικών" (1994)· "Οίνον επαινώ. Ανθολογία ποίησης για το κρασί" (1995)· "Ιστορία της ελληνικής γλώσσας" (σχεδιασμός και επιμέλεια, 1999)· "Εν λόγω ελληνικώ..." (2003) κ.ά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν τον Αισχύλο, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, την Καινή Διαθήκη (θρησκειολονικο υπόβαθρο, γλώσσα και ύφος), την ελληνόφωνη Ιουδαϊκή γραμματεία, την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, την Κρητική διάλεκτο, τη νεοελληνική ποίηση και την ιστορία των Κρητικών επαναστάσεων.

Αριστείδης Οικονομίδης (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Τόμος:
1
Δέσιμο:
Πανόδετο
Σελίδες:
437
Διαστάσεις:
31χ25
Βάρος:
1.87 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση