Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου
zoom in

Το παρόν εγχειρίδιον είναι καρπός πενταετούς διδασκαλίας του διοικητικού δικαίου εις την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την διάρκειαν της οποίας κατεβλήθη προσπάθεια δια την ακριβή έκθεσιν και κριτικήν ανάλυσιν των πράγματι ισχυόντων σήμερον εις την Ελλάδα κανόνων του γενικού διοιικητικού δικαίου (του νομικού καθεστώτος και της οργανώσεως της Δημόσιας Διοικήσεως και της διοικητικής δικαιοσύνης) και των σχετικών εννοιών. Αποτελεί δε τούτο περαιτέρω επεξεργασίαν, συμπλήρωσιν και προσαρμογήν προηγουμένως εκδοθεισών `παραδόσεων`.
Η ύλη και το διάγραμμα της συστηματικής εμφανίσεως αυτής ανταποκρίνονται εις τας συγχρόνους αντιλήψεις της επιστήμης του δημοσίου δικαίου. Η διατύπωση είναι συνοπτική, κατά τον τρόπον των αντίστοιχων γαλλικών (precis) και γερμανικών (Kurz-Lehrbucher), βιβλίων και προς αποφυγήν πολλών επαναλήψεων γίνεται συχνή παραπομπή εις τας ενάριθμους παραγράφους και τας υποσημειώσεις.
Σκοπός του εγχειριδίου είναι να δώσει εις μεν τους φοιτητάς μίαν βάσιν δια την μελέτην της διδασκομένη ύλης, εις δε τους ασχολούμενους με την εφαρμογήν του διοικητικού δικαίου, μίαν συνοπτικήν πληροφόρησιν περί των ισχυόντων κανόνων και της νομολογιακής ερμηνείας ή διαπλάσεως αυτών.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος (Συγγραφέας)

Ο Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ακαδημαϊκός.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1 από 2
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
416
Βάρος:
0.869 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση