Δίκτυα Αερίων Καυσίμων
zoom in
15.97€ -21% 12.62€

Τα "Δίκτυα αερίων καυσίμων" στην Ελλάδα κατασκευάζονται και λειτουργούν με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς που στηρίζονται στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Κανονισμών (ΕΝ), των Ελληνικών Κανονισμών (ΕΛΟΤ) και άλλων εθνικών Κανονισμών κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όμως των Γερμανικών Κανονισμών (DIN).
Οι κύριοι Κανονισμοί εγκατάστασης και λειτουργίας αερίων καυσίμων είναι οι εξής:
- Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar (αφορά τα δίκτυα υψηλής και μέσης πίεσης).
- Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου για τη διανομή φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar (αφορά τα δίκτυα χαμηλής πίεσης).
- Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων κατανομής φυσικού αερίου μέσης πίεσης (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar) (αφορά τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης).
- Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar (αφορά το τμήμα του δικτύου από τον αγωγό διανομής αερίου έως το μετρητή της εγκατάστασης του καταναλωτή).
- Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (αφορά τα δίκτυα των κτιριακών εγκαταστάσεων).
- Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών) (αφορά τα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής υγραερίων).
Σύμφωνα με τους παραπάνω Κανονισμούς, κάθε αναφορά σε απαιτήσεις σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ και το γερμανικό DIN είναι ενδεικτική, διότι ισχύει κάθε νεότερο σε ισχύ ευρωπαϊκό πρότυπο (ΕΝ) ή πρότυπο κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλοι οι Κανονισμοί που αναφέρονται στο βιβλίο ως DIN βρίσκονται εν ισχύ και καλύπτονται ονομαστικά και από τους Ελληνικούς Κανονισμούς διότι είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό πρότυπο.
Η ύλη του παρόντος βιβλίου έχει αναπτυχθεί και εικονογραφηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κοινού Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το αέριο (ΕΝ 1775) και τις απαιτήσεις της διδακτικής των τεχνολογικών μαθημάτων.

Το παρόν βιβλίο είναι διδακτικό βοήθημα και δεν αντικαθιστά τους Κανονισμούς, στους οποίους πρέπει να ανατρέχει πάντα κάθε αδειούχος τεχνίτης αερίων.

Με το πέρας διδασκαλίας του παρόντος βιβλίου οι σπουδαστές θα είναι ικανοί να:
- διακρίνουν τα είδη των δικτύων αερίων καυσίμων
- γνωρίζουν τα υλικά και εξαρτήματα των υπόγειων δικτύων αερίων καυσίμων
- γνωρίζουν τον τρόπο κατασκευής των υπόγειων δικτύων
- γνωρίζουν τα υλικά και εξαρτήματα των υπέργειων δικτύων αερίων καυσίμων
- γνωρίζουν τον τρόπο κατασκευής των υπέργειων δικτύων
- γνωρίζουν τις απαραίτητες εργασίες ελέγχου ποιότητας υλικών των δικτύων, και
- γνωρίζουν τις διαδικασίες ελέγχου των εργασιών στα δίκτυα αερίων καυσίμων.

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Γιώργος Ι. Παρίκος (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Armin Steinmuller (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Manfred Harterich (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Eckhard Ignatowitz (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
400
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.273 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση