Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή
zoom in
Προσθήκη στα αγαπημένα

Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή

Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα

Συλλογικό έργο

Κούρτη, Ευαγγελία

Συγκολλίτου, Ευθυμία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ανάμεσα στις σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στις σύγχρονες κοινωνίες, η μεταβολή στην κοινωνική θέση των γυναικών έχει ιδιαίτερη σημασία. Πολλοί και ποικίλοι είναι οι λόγοι αυτής της μεταβολής και σίγουρα συνδέονται με οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες. Η εκπαίδευση, όμως, αποτελεί κύριο μοχλό αυτής της επιτυχίας. Από την άλλη μεριά, όμως, τα διεθνή στοιχεία και ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι, παρά τις μεγάλες τους εκπαιδευτικές επιτυχίες και τα αυξημένα προσόντα, οι σύγχρονες νέες γυναίκες εξακολουθούν να θέτουν πολύ παραδοσιακές προτεραιότητες, όταν πρόκειται να πάρουν αποφάσεις για την ενήλικη ζωή τους. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει ότι οι διαδικασίες μετάβασης των γυναικών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να διέπονται από μηχανισμούς οι οποίοι δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ίδιες τις γυναίκες και τις μεταβαλλόμενες πτυχές της ζωής τους, αλλά έχουν σχέση με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διαμορφωθεί στις μέρες μας οι κοινωνικές σχέσεις των φύλων και δομούνται οι έμφυλες ταυτότητες. Αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς επιχειρεί να διερευνήσει ο παρών τόμος. Στόχος του είναι να διεισδύσει στον τρόπο με τον οποίο ο παράγοντας φύλο εμπλέκεται στις μεταβατικές διαδικασίες των νεαρών ατόμων και των δύο φύλων και επηρεάζει τις αποφάσεις και τις επιλογές τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού, Σχολικούς και Συμβουλευτικούς Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και ερευνητές της νεανικής ηλικίας και γενικά σε όσους και όσες εργάζονται με νέους και υιοθετούν τη φεμινιστική οπτική για τις σχέσεις των φύλων. Επιδιώκει, εκτός από την παρουσίαση νέων ερευνητικών δεδομένων από τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, να κατευθύνει τους ειδικούς που ασχολούνται με νεαρά άτομα προς μια διαδικασία αλλαγής η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέγγιση των δύο φύλων και την προώθηση της ισότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)


Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κούρτη, Ευαγγελία (Συγγραφέας)

Η Ευαγγελία Κούρτη σπούδασε ψυχολογία και κοινωνιολογία στη Γαλλία και είναι διδάκτορας ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre. Είναι επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα γλώσσας, διαπροσωπικής επικοινωνίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Συγκολλίτου, Ευθυμία (Συγγραφέας)

Η Ευθυμία Συγκολλίτου είναι Καθηγήτρια Σχολικής και Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Οι θεματικοί άξονες του έργου της είναι: (α) θέματα σχολικής ψυχολογίας όπως η έννοια του εαυτού και η σχέση της με ποικίλους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική λειτουργικότητα (συναισθηματικοί, γνωστικοί παράγοντες, κίνητρα, σχολική επίδοση, φύλο) και (β) θέματα Περιβαλλοντικής Ψυχολογίας, όπως περιβαλλοντικοί παράγοντες του σχολικού χώρου που επηρεάζουν τη συμπεριφορά (πυκνότητα, πλαίσιο συμπεριφοράς).
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Στογιαννίδου, Αριάδνη (Συγγραφέας)

Η Αριάδνη Στογιαννίδου είναι Κλινική και Σχολική Ψυχολόγος. Ξεκίνησε τις σπουδές της στη Θεσσαλονίκη (Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ) και ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές της στις ΗΠΑ (Πανεπιστήμιο Hofstra Νέας Υόρκης, Master of Arts και Ph.D.). Είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., όπου διδάσκει από το 1988. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις μεθόδους αξιολόγησης της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικότητας και το σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μαραγκουδάκη, Ελένη (Συγγραφέας)

Η Ελένη Μαραγκουδάκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τη διερεύνηση του παράγοντα φύλο στο σχολείο, μέσα από τη σκοπιά της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των στερεοτύπων φύλου στα παιδικά βιβλία, του ρόλου των γυναικών στην εκπαίδευση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης, της παρουσίας των κοριτσιών στο σχολείο και του τρόπου με τον οποίο το φύλο παρεισφρύει στα σχολικά εγχειρίδα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και παρεμβατικά προγράμματα προώθησης της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Δεληγιάννη - Κουιμτζή, Βασιλική (Συγγραφέας)

Η Βασιλική Δεληγιάννη - Κουιμτζή είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τη μελέτη του φύλου και τις φεμινιστικές προσεγγίσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα γύρω από τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου, το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις επαγγελματικές επιλογές και επιλογές ζωής των νέων στο πλαίσιο της μετάβασης από την εφηβεία στην ενηλικίωση.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Σακκά, Δέσποινα (Συγγραφέας)

Είναι Κοινωνική Ψυχολόγος, κάτοχος του Β.Α. (Πανεπιστήμιο της Μασσαχουσσέτης, Η.Π.Α.) και του Μ.Εd. (Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α.) καθώς και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.). Σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, οι δημοσιεύσεις της και τα παρεμβατικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει αφορούν: (α) στις αλλαγές των ρόλων των δύο φύλων καθώς και τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων του φύλου στην εφηβεία και (β) στις αλλαγές που συνεπάγεται η μετανάστευση-παλιννόστηση σε ατομικό και κοινωνικό (σχολικό) επίπεδο.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Αθανασιάδου, Χριστίνα (Συγγραφέας)

Η Χριστίνα Αθανασιάδου είναι Λέκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στον Τομέα της Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας. Διδάσκει μαθήματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής, συμβουλευτικής γυναικών και ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Κουρέτα, Χριστίνα (Συγγραφέας)

Η Χριστίνα Κουρέτα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας του ίδιου τμήματος. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Από το 2002 εργάζεται στο Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΤ) του Ν. Αρκαδίας.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Μαζηρίδου, Εύα (Συγγραφέας)

Η Εύα Μαζηρίδου είναι εκπαιδευτικός και υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ. Ασχολείται με τη μελέτη της διαμόρφωσης των ταυτοτήτων φύλου στο οικογενειακό πλαίσιο, διερευνώντας την υποκειμενική εμπειρία του ανδρισμού και της θηλυκότητας στο οικογενειακό πλαίσιο. Συμμετέχει σε ερευνητικά και παρεμβατικά προγράμματα για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Φρόση, Λαμπρινή (Συγγραφέας)

Η Λαμπρινή Φρόση είναι εκπαιδευτικός-ψυχολόγος και διδάκτωρ του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη του παράγοντα φύλο στις απόψεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, τη διαμόρφωση και εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου και στο σχεδιασμό παρεμβατικών δράσεων στην εκπαίδευση.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Ψάλτη, Αναστασία (Συγγραφέας)

Η Αναστασία Ψάλτη είναι Σχολική Ψυχολόγος και Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στη Συμβουλευτική Σχολικής Προσαρμογής και τη Σχολική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Northeastern των Η.Π.Α. και διδακτορικό στη Σχολική Ψυχολογία από το Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: θέματα διαπολιτισμικής ψυχολογίας, σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός, ψυχική ανθεκτικότητα και ζητήματα φύλου.
Δείτε όλα τα βιβλία του συγγραφέα

Δεληγιάννη - Κουιμτζή, Βασιλική (Επιμέλεια)

Η Βασιλική Δεληγιάννη - Κουιμτζή είναι Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τη μελέτη του φύλου και τις φεμινιστικές προσεγγίσεις στην επιστήμη της Ψυχολογίας και στην εκπαίδευση. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα γύρω από τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου, το ρόλο του φύλου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις επαγγελματικές επιλογές και επιλογές ζωής των νέων στο πλαίσιο της μετάβασης από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

Σακκά, Δέσποινα (Επιμέλεια)

Είναι Κοινωνική Ψυχολόγος, κάτοχος του Β.Α. (Πανεπιστήμιο της Μασσαχουσσέτης, Η.Π.Α.) και του Μ.Εd. (Πανεπιστήμιο Harvard, Η.Π.Α.) καθώς και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών (Τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ.). Σήμερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα, οι δημοσιεύσεις της και τα παρεμβατικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει αφορούν: (α) στις αλλαγές των ρόλων των δύο φύλων καθώς και τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων του φύλου στην εφηβεία και (β) στις αλλαγές που συνεπάγεται η μετανάστευση-παλιννόστηση σε ατομικό και κοινωνικό (σχολικό) επίπεδο.

Εκδότης:
Τόπος Έκδοσης:
Αθήνα
Τόμος:
1
Δέσιμο:
Χαρτόδετο
Σελίδες:
372
Διαστάσεις:
24x17
Βάρος:
0.776 κιλά

Αξιολογήσεις

Γράψε μια αξιολόγηση