Διαγωνισμοί Print on demand Bookstore Κριτικές και Παρουσιάσεις Συγγραφείς Νέα και Εκδηλώσεις Αφιερώματα και άλλα Advanced Search
Καλλικράτης: Βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης: Η περίπτωση της Κρήτης
(Πρακτικά αναπτυξιακής διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΜΜ σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης, Χανιά Κρήτης, 29-30 Ιανουαρίου 2011)

Offer
Πρακτικά αναπτυξιακής διημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΜΜ σε συνεργασία με το ΙΣΤΑΜΕ και την Περιφέρεια Κρήτης. Χανιά Κρήτης, 29-30 Ιανουαρίου 2011, Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών.

Η κρίση που βιώνει η χώρα μας καθιστά αναγκαία τη δημιουργία και υλοποίηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Το βιβλίο εστιάζεται στα βιώσιμα μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφέρεια της Κρήτης. Αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν στην αναπτυξιακή διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης τις 29-30 Ιανουαρίου 2011.

Ο ρόλος της περιφερειακής ανάπτυξης ενισχύεται στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς ολοκλήρωσης. Πολλές δυνατότητες ανάπτυξης συνδέονται με τους τοπικούς συντελεστές παραγωγής. Η διεθνής κοινότητα προωθεί την περιφερειακή ανάπτυξη με τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τοπική Ατζέντα του ΟΗΕ και με άλλα προγράμματα. Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί μια διαδικασία βελτίωσης της ευημερίας των κατοίκων μιας συγκεκριμένης περιφέρειας με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δεδομένων, τη δημιουργία νέων συγκριτικών πλεονεκτημάτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Στην εποχή μας παρουσιάζει νέες τάσεις και χαρακτηριστικά όπως είναι η σύνδεση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα, την πράσινη ανάπτυξη, η μετάβαση από τα εκ των άνω στα εκ των κάτω μοντέλα περιφερειακής ανάπτυξης, η ένταση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των περιφερειών, η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της γνώσης, η δημιουργία τοπικών συστημάτων παραγωγής και συναφών δραστηριοτήτων και η ενδυνάμωση της εδαφικής συνοχής.

Στην Ελλάδα η περιφερειακή ανάπτυξη έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων περιφερειακών ανισοτήτων και του μεγάλου όγκου των ορεινών και νησιωτικών περιοχών. Πέρασε από πολλά στάδια εξέλιξης και προωθείται με διάφορα προγράμματα και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Η μεταρρύθμιση Καλλικράτης μπορεί να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη με τη δημιουργία μεγαλύτερων δημοτικών και περιφερειακών ενοτήτων, με την εξασφάλιση αυξημένων αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων για τους Δήμους και τις Περιφέρειες και την ενεργοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών πόρων.

Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα δεδομένα και οι ιδιομορφίες της Κρήτης. Διατυπώνονται πολλές συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των υποδομών, την ολοκλήρωση του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού, του κτηματολογίου και δασολογίου, την προστασία της βιοποικιλότητας, των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία του Καλαθιού της Κρήτης με ομάδες αγαθών και υπηρεσιών και στοιχεία περιβάλλοντος, πολιτισμού και παράδοσης. Οι προτάσεις συνθέτουν ένα ξεχωριστό μοντέλο ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης της Κρήτης. Με την υλοποίησή τους η Περιφέρεια της Κρήτης μπορεί να αναδειχτεί σε πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Στην επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να συμβάλει ο συνδυασμός δύο στρατηγικών ανάπτυξης της Κρήτης. Η πρώτη είναι η παραδοσιακή αναπτυξιακή στρατηγική που στηρίζεται στην αξιοποίηση των κλασικών συντελεστών παραγωγής και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, της ναυτιλίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Η δεύτερη στρατηγική είναι η νέα στρατηγική ανάπτυξης που στηρίζεται στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, στη δημιουργία νέων δυναμικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού της Κρήτης.


Περιέχονται οι εισηγήσεις:

Εναρκτήρια ομιλία: Σήφης Βαλυράκης

Ι. Καλλικράτης - Νέα Βιώσιμα Μοντέλα Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Κώστας Σσκανδαλίδης, "Το καλάθι της Κρήτης, Αγροτική Ανάπτυξη στα νέα δεδομένα"
- Στέργιος Μπαμπανάσης, "Βασικά χαρακτηριστικά των νέων βιώσιμων αναπτυξιακών μοντέλων και της περιφερειακής ανάπτυξης"
- Ηλίας Μόσιαλος, "Περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη"
- Ναπολέων Μαραβέγιας, Γιάννης Δούκας, "Η ανάπτυξη της υπαίθρου και η νέα κοινή Αγροτική Πολιτική"
- Στέλιος Αλειφαντής, "Προκλήσεις της Πράσινης Ανάπτυξης"

ΙΙ. Διεθνείς Εμπειρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Janos Szlavik, Gyorgy Horvath, "Το τοπικό - μικροπεριφερειακό επίπεδο βιωσιμότητας"
- Γιάννης Σεϊμένης, "Νησιωτικά αναπτυξιακά μοντέλα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου"

ΙΙΙ. Η Περίπτωση της Κρήτης: Δεδομένα και Μοντέλο Ανάπτυξης
- Σπύρος Δανέλλης, "Τοπικοί Πόροι - Τοπικά Προϊόντα - Τουρισμός: Tο τρίπτυχο της
Κρητικής Ανάπτυξης"
- Σταύρος Αρναουτάκης, "Για ένα πρότυπο μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης της Κρήτης"
- Γιώργος Μπαουράκης, "Οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες ανάπτυξης της Κρήτης"
- Σπύρος Βουτσαδάκης, "Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Πρόταση για το μέλλον"
- Χριστίνα Φουρναράκη, "Προστασία της βιοποικιλότητας της Κρήτης και αειφόρος ανάπτυξη"
- Κωνσταντίνος Οικονομάκης, "Η περίπτωση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Κρήτης"
- Γιάννης Ξυγκάκης, "Μέθοδοι και τεχνικές προώθησης και διάδοσης του Καλαθιού της Κρήτης"
- Αντώνης Πιταριδάκης, "Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Υποδομές και Περιβάλλον"
- Παντελής Πετσετάκης, "Η ελληνική ναυτιλία ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης"
- Νίκος Σκουλάς, "Τουρισμός: Η κινητήρια δύναμη της οικονομίας της Κρήτης"

ΙV. Άξονες Ανάπτυξης των Κεντρικών Δήμων της Κρήτης
- Μανώλης Σκουλάκης, "Άξονες ανάπτυξης του Δήμου Χανίων"
- Γιώργος Μαρινάκης, "Άξονες ανάπτυξης του Δήμου Ρεθύμνου"
- Γιάννης Κουράκης, "Άξονες ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου"
- Δημήτρης Κουνενάκης, "Άξονες ανάπτυξης του Δήμου Αγίου Νικολάου"

V. Παρεμβάσεις
- Ευάγγελος Σπανουδάκης, "Παράμετροι και παράγοντες ανάπτυξης στην εποχή του "Καλλικράτη""
- Γιώργος Γωνιωτάκης, "Αγροτική Οικονομία - Αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις"
- Παύλος Παυλάκης, "Τα συστήματα των έργων ενιαίας αξιοποίησης - διακίνησης - διαχείρισης υδατικών πόρων της Κρήτης για κάλυψη αναγκών ύδρευσης - άρδευσης"

VI. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

24χ17 εκ., 262 σελίδες
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Ταξινόμιση DDC: 352 (Τοπική αυτοδιοίκηση), 338.9 (Περιφερειακός προγραμματισμός), 910.495 9 (Κρήτη)
Άλλα πρόσωπα: W. J. Haynie , Στέργιος Μπαμπανάσης (Επιμελητής) , Σήφης Βαλυράκης (Επιμελητής) ,
ISBN: 978-960-02-2662-1
ISBN (10ψήφιο): 960-02-2662-8
Βάρος: 0.47 κιλά
Εκδότης: Παπαζήσης
Έτος Κυκλοφορίας: 2012
Γράψε τη δική σου κριτική
19.17
  • Twitter
  • Delicious
  • Designfloat
  • Digg
  • StumbleUpon

12.27
Προσθήκη στη Wishlist Share it


Πληροφορίες

Ο Gyorgy Horvath είναι Οικονομολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών Βουδαπέστης.

Ο Janos Szlavik είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης.

Ο Σπύρος Βουτσαδάκης είναι Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Αποκορώνου - Σφακίων.

Μαραβέγιας, Ναπολέων Ν.
Ο Ναπολέων Μαραβέγιας γεννήθηκε το 1955 στη Βουδαπέστη και μεγάλωσε στην Κεφαλονιά. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1977) και συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο της Grenoble, απ΄ όπου απέκτησε D.E.A. και Doctorat d΄ Etat (1983). Στην Ελλάδα εργάστηκε στο Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (1985-1989) και στη συνέχεια εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής (1989), Αναπληρωτής Καθηγητής (1993) και Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1997). Από το 2000 είναι Καθηγητής "Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης" στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καθηγητής, London School of Economics, πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, Βουλευτής Επικρατείας.

Ο Στέργιος Μπαμπανάσης σπούδασε και έζησε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι πτυχιούχος οικονομολόγος και διδάκτορας του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, διδάκτορας (Docteur d΄ Etat) της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών και επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Τεχνολογικών και Οικονομικών Επιστημών της Βουδαπέστης. Ακολούθησε μια κλασική ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ως λέκτορας, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής και τακτικός καθηγητής Πανεπιστημίου στη Βουδαπέστη, ως επισκέπτης καθηγητής στην ΑΣΟΕΕ και το Πάντειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα και ως τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει τον τίτλο του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου. Τα μαθήματα διδασκαλίας του σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα είναι η Πολιτική Οικονομία, η Διεθνής Οικονομία, το Διεθνές Εμπόριο και η Διοίκηση Δημοσίων Επιχειρήσεων. Έχει διατελέσει Επιστημονικός Υποδιευθυντής σε Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών στη Βουδαπέστη (1970-1982), Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΚΕΠΕ (1983-1984), Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών στην Αθήνα (1984-1993), Πρόεδρος, Αναπληρωτής Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Αιγαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Αιγαίου (1993-) και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1997). Μετά τον επαναπατρισμό του στην Ελλάδα διορίστηκε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (1982-85) και εργάστηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ως σύμβουλος (1985-89). Διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΤΕ (1993-96), μέλος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας (1994-2002) και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας (1998-2004). Είναι πρόεδρος του Δ.Σ. της Hellascom International.

Ο Μπαουράκης Γεώργιος είναι Συντονιστής Σπουδών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ).

Σκανδαλίδης, Κώστας
Ο Κώστας Σκανδαλίδης γεννήθηκε το 1953 στην Κω. Σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Στη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Δωδεκανήσου, βουλευτής της Α΄ Αθηνών, υπεύθυνος Τύπου του Δήμου Αθηναίων, σύμβουλος υπουργού στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Τύπου, υπουργός Αιγαίου και υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στο διάστημα 1985 έως 1990 υπήρξε διευθυντής της εφημερίδας "Εξόρμηση".

SSL Certificate
SSL Certificate

MasterCard Visa
Acceptance Mark Diners
* Powered by Pramnos Hosting LTD., designed by typorg.com.