Διαγωνισμοί Print on demand Bookstore Κριτικές και Παρουσιάσεις Συγγραφείς Νέα και Εκδηλώσεις Αφιερώματα και άλλα Advanced Search
Περιφερειακή επιστήμη και πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια

Offer
Στον συγκεκριμένο τόμο περιλαμβάνεται το σύνολο των εισηγήσεων, που παρουσιάστηκαν στο 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαΐου 2005 στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα και καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος της θεματολογίας της συγχρονης περιφερειακής επιστήμης αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη δραστηριότητα της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

Αναλύονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία της οικονομικής και πολιτικής μετάβασης των Βαλκανικών Χωρών, ζητήματα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πολιτικής της Ελλάδας σε σχέση με τα Βαλκάνια, ζητήματα Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Τουρισμού σε αστικό και περιφερειακό επίπεδο. Επίσης, αναλύονται ζητήματα Χωρικής Ολοκλήρωσης και Διασυνοριακής Συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων, ζητήματα αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τις Περιφερειακές Ανισότητες και τις Πολιτικές Συνοχής, ζητήματα Χωρικής Ανάλυσης και Σχεδιασμού σε Αστικό και Περιφερειακό Επίπεδο και ζητήματα Επιχειρηματικότητας, Υποδομών και Τεχνολογικών Δικτύων.

Απώτερος σκοπός της έκδοσης των πρακτικών είναι η ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών στα σύγχρονα προβλήματα Περιφερειακής Επιστήμης και Ανάπτυξης στον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο, και ως εκ τούτου απευθύνονται στην επιστημονική κοινότητα, στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:

Εισαγωγή: Ζητήματα θεωρίας και πολιτικής
- Γιώργος Πετράκος: "Οικονομική ολοκλήρωση, χωρική συνοχή και ανάπτυξη: Ζητήματα θεωρίας και πολιτικής από την εμπειρία των Βαλκανίων"

Ενότητα Ι: Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και πολιτική
- Ιωάννης Ψυχάρης, Αικατερίνη Κόκκινου: "Περιφερειακή κατανομή των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα: Περιφερειακά κίνητρα και ελκυστικότητα"
- Στέλιος Γκιάλης: "Γεωγραφία της εργασίας και της αναδιάρθρωσης σε μια εκκολαπτόμενη Βαλκανική Μητρόπολη: Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης και της βιομηχανίας της"
- Δημήτρης Φουτάκης: "Οι προοπτικές της Κεντρικής Μακεδονίας έως το 2018 στο πλαίσιο της ΝΑ
Ευρώπης. Μια άσκηση προοπτικής διερεύνησης με τη χρήση της μεθόδου των Δελφών και της ανάλυσης"
- Χρίστος Απ. Λαδιάς: "Η δημιουργία της Ευρείας Περιφέρειας στη Βόρεια Ελλάδα και η επίδρασή της στην Περιφερειακή Ανάπτυξη σε σχέση με τη Βαλκανική"
- Χρυσάνθη Μπαλωμένου: "Ελληνικές Τράπεζες και Βαλκάνια: Συμβολή τους στην ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και περιφερειακής / οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής"

Ενότητα ΙΙ: Ανάπτυξη, Περιβάλλον και Τουρισμός
- Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος, Μανώλης Χριστοφοράκης: "Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης και τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στον αστικό χώρο μέσα από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης:
Η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας"
- Θεόδωρος Μεταξάς, Γιώργος Πετράκος: "Ανταγωνιστικότητα πόλεων και επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια: Βάρνα και Μπάρι"
- Αλέξιος Δέφνερ, Θεόδωρος Μεταξάς: "Ταυτότητα, Εικόνα και μάρκετινγκ των πόλεων: Η περίπτωση της Νέας Ιωνίας στο Νομό Μαγνησίας"
- Δημήτριος Λαγός: "Διαρθρωτικά προβλήματα του Ελληνικού Τουρισμού σε Περιφερειακό Επίπεδο"
- Νικόλαος Καραχάλης: "Ο ρόλος των νέων Τεχνολογιών και της εικονικής πραγματικότητας στην ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού στις Ελληνικές Περιφέρειες: Η περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας"
- Παναγιώτης Αρσένος, Μαρία Λαγού: "Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
- Αλέξιος Δέφνερ, Μαρία Βρασίδα: "Η σχέση μεταξύ τουρισμού και ψυχαγωγίας και οι χωρικές της επιπτώσεις στις παραλιακές πόλεις: Η περίπτωση του Βόλου"

Ενότητα III: Χωρική Ολοκλήρωση στα Βαλκάνια και Διασυνοριακή Συνεργασία
- Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Αστέρης Χουλιάρας: "Η Άνοδος και η Πτώση του Ελληνικού Σχεδίου για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων"
- Παναγιώτης Γετίμης, Λήδα Δημητροπούλου: "Βαλκάνια: Οι προϋποθέσεις και τα όρια χωρικής ολοκλήρωσης"
- Λευτέρης Τοπάλογλου, Γιώργος Πετράκος: "Ανιχνεύοντας τη νέα Οικονομική Γεωγραφία των συνόρων στην Ευρώπη"
- Ηλέκτρα Πιτόσκα: "Ανάπτυξη και Σύγκλιση στις παραμεθόριες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας: Η
περίπτωση της Διασυνοριακής Φλώρινας"

Ενότητα IV: Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Περιφερειακές Ανισότητες και Πολιτικές Συνοχής
- Όλγα Γιώτη - Παπαδάκη: "Οι πολιτικές ενίσχυσης της Σύγκλισης ως μέσο Πολιτικής Ολοκλήρωσης"
- Ροσσέτος Φακιολάς: "Διεύρυνση και Εμβάθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση"
- Χριστίνα Παρ. Νέζου: "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Περιφερειακές Ανισότητες και Πολιτικές Συνοχής"
- Θωίδου Ελισάβετ: "Οι εμπειρίες και οι νέες προκλήσεις της Περιφερειακής Πολιτικής. Περιφερειακός αναπτυξιακός προγραμματισμός στην Κεντρική Μακεδονία στο πλαίσιο των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης"
- Μαρία - Αθηνά Αρταβάνη: "Οι επιδράσεις της Νέας Διαρθρωτικής Πολιτικής της Ε.Ε. στην Ελλάδα"

Ενότητα V: Χωρική Ανάλυση και Σχεδιασμός σε Αστικό και Περιφερειακό Επίπεδο
- Σταύρος Σορίγος, Γεώργιος Ν. Φώτης: "Χωροθετικός σχεδιασμός δικτύων αντιμετώπισης περιστατικών άμεσης ανάγκης βάσει εναλλακτικών σεναρίων"
- Αλεξάνδρα Τραγάκη: "Οι Δημογραφικές Εξελίξεις στα Βαλκάνια: Αιτία ή Συνέπεια;"
- Ασημίνα Ντέμου, Παναγιώτης Ζεντέλης: "Η επιρροή των Γ.Π.Σ. και των Ζ.Ο.Ε. στην εκτός σχεδίου δόμηση"

Ενότητα VI: Επιχειρηματικότητα, Υποδομές και Τεχνολογικά Δίκτυα
- Παντελής Σκάγιαννης: "Ελλάδα 2021: Από την Κοινωνία των Κατασκευών στην Κοινωνία της Γνώσης;"
- Γρηγόρης Καοκαλάς, Μάγδα Πιτσιάβα: "Προτεραιότητες ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών στη ΝΑ Ευρώπη: Διεθνείς Πρωτοβουλίες και Ευρωπαϊκές Συνιστώσες"
- Κωνσταντίνος Ράκος: "Η αναγκαιότητα και το περιεχόμενο της Στρατηνικής Διαχείρισης μεγάλων Συγκοινωνιακών Έργων"
- Τρύφωνας Κωστόπουλος, Μαρία - Αμαλία Βεργούλα: "Οι Ελληνικές Επενδύσεις στα Βαλκάνια: Περιφερειακές Ανισότητες και Οικονομικές Αλληλεπιδράσεις"

28χ21 εκ., 426 σελίδες
Δέσιμο: Μαλακό εξώφυλλο
Τόπος έκδοσης: Αθήνα
Ταξινόμιση DDC: 338.9 (Περιφερειακός προγραμματισμός), 320.496 (Πολιτική - Βαλκανική χερσόνησος)
Άλλα πρόσωπα: Χάρης Κοκκώσης (Επιμελητής) , Γεώργιος Ν. Φώτης (Επιμελητής) ,
ISBN: 978-960-446-024-3
ISBN (10ψήφιο): 960-446-024-2
Βάρος: 1.362 κιλά
Εκδότης: Γκοβόστης
Έτος Κυκλοφορίας: 2010
Γράψε τη δική σου κριτική
40.57
  • Twitter
  • Delicious
  • Designfloat
  • Digg
  • StumbleUpon

27.99
Προσθήκη στη Wishlist Share it


Πληροφορίες

Αρσένος, Παναγιώτης Ι.
Ο Παναγιώτης Ι. Αρσένος γεννήθηκε το 1961 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Είναι τακτικός αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΤΕl lονίων Νήσων, όπου διδάσκει διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, κοστολόγηση και σχετικά αντικείμενα. Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως και πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Αθήνας. Έχει παρακολουθήσει, επίσης, μαθήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Λογιστικής του Πανεπιστημίου Herriot Watt της Μ. Βρετανίας. Η επιμόρφωσή του είναι συνεχής, διεθνής, διαθεματική και διεπιστημονική. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει αναγνωρισμένο και εκτεταμένο έργο τόσο διδακτικό (διαμόρφωση και διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων -συμβατικών και εξαποστάσεως-, καθοδήγηση και εξέταση διπλωματικών εργασιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) όσο και ερευνητικό. Ακόμη, διαθέτει έργο δημοσιευμένο και συγγραφικό με αξιόλογο αριθμό ετεροαναφορών, καθώς και λοιπό επιστημονικό (οργάνωση συνεδρίων, συντονισμός εκδηλώσεων κ.ά.) και διοικητικό. Συνολικά, διαθέτει άνω των είκοσι πέντε ετών εμπειρία ως επιτελικό στέλεχος σε θέσεις σημαντικής διοικητικής και επιστημονικής ευθύνης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η Ελισάβετ Θωίδου είναι εντεταλμένη διδασκαλίας στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και στο τμήμα Μηχανικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και από τους βασικούς ερευνητές της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Είναι διπλωματούχος αρχιτέκτων μηχανικός (ΑΠΘ, 1983) με μεταπτυχιακό δίπλωμα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (1991) και διδακτορικό στο τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2005). Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα, έχει πάρει μέρος σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, με δημοσιεύσεις στα πρακτικά τους. Έχει δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά.

Ο Γρηγόρης Καυκαλάς (D.Phil, M.A. (Sussex), Δρ. ΑΠΘ) είναι Καθηγητής στον Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ και διευθύνει την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ). Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων. Έχει διευθύνει και συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα ενδιαφέροντά το εστιάζονται στην ανάλυση και στον προγραμματισμό της χωρικής ανάπτυξης. Είναι συν-διευθυντής του εξαμηνιαίου επιστημονικού περιοδικού "Τόπος: Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών".

SSL Certificate
SSL Certificate

MasterCard Visa
Acceptance Mark Diners
* Powered by Pramnos Hosting LTD., designed by typorg.com.